Публикации - отзиви за или анализи на цялостното творчество или негови аспекти и за личността. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A02_10_001_00 | преглед | заявка

АБАДЖИЕВ, Александър.
Саша Попов и „Царските симфоници“ / Александър Абаджиев. – Монография + спомени и интервюта. - София : Военно издателство, 2010. - 208с., с ил.

Съдържа интервю, взето от автора от Петко Стайнов „Както аз бях намислил…” с портретна снимка. с. 116-118.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-0073/78 -
A02_28_001_00 | преглед | заявка

ШИШМАНОВ, Димитър.
Концертът на Любомир Пипков (Изкуство и публика) / Димитър Шишманов. // Слово, № 1905, 16 септ. 1928.

В статията има пасаж за умението на Петко Стайнов да си служи с български мотиви. Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A02_28_003_00 | преглед | заявка

ШИШМАНОВ, Димитър.
Народната песен (Изкуство и публика) / Димитър Шишманов. // Слово, № 1946, 5 дек. 1928.

За умението на Петко Стайнов да ползва народната песен. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A02_31_007_00 | преглед | заявка

ROUX, F.
Музикален преглед / F.Roux. // Мир, № 9253, 15 май 1931.
Псевдоним на Г. Згурев.

Анализ на “Приказка” и на развитието на творчеството на композитора. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация Петко Груев Стайнов  
A02_35_001_00 | преглед | заявка
ВАНКОВ, К.
Музикалното творчество на Петко Стайнов / К.Ванков // Север (Лом), № 1558, 3 дек. 1935.
За използванто на народната музика в творчеството на композитора. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A02_36_001_00 | преглед | заявка
ПАНЧЕВ, Христо.
[Идва редът на найголемият музикант ...] / Хр.Панчев // Казанлъшка искра, № 277, 29 февр. 1936.
Изрезката не показва заглавието на статията.
Представяне на Петко Стайнов и обща оценка на творчеството му. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A02_38_005_00 | преглед | заявка
ЙОСИФОВ, Ал.
Петко Гр.Стайнов / Ал.Йосифов // Казанлъшка искра, №  323, 15 февр. 1938.
Кратко представяне на композитора по повод предстоящ авторски концерт. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A02_38_015_00 | преглед | заявка
СТЕФАНОВ, Коста.
Петко Стайнов и народната песен / Коста Стефанов. // Северно ехо (Плевен), № 1032, 3 април 1938 : с ил.
Портретна снимка на Пето Стайнов.
За мястото и ролята на народната песен в творчеството на Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Няма копие  
A02_43_002_00 | преглед | заявка
НАРОДНАТА песен ...
художествено з... //  Български народен театър, № 257-258, 12 юли 1943.
Част от статия с отрязано заглавие "Народната песен ....".
Без автор.
Част от статия с оценка за творчеството на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >