Публикации - за професионалната му дейност(като академик, директор на Народната опера, преподавател по пиано и публицист...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A03_71_006_00 | преглед | заявка
[БАЛАРЕВА, Агапия.]
Из музикалната публицистика на Петко Стайнов (75 години Петко Стайнов) / [Агапия Баларева]. // Българска музика, ХХII 1971, № 10, (дек.), с. 13 - 15.
Името на автора не е посочено при статията, а е взето от съдържанието на книжката.
Публикацията предлага избрани цитати от статии на Петко Стайнов, разкриващи творческото му верую. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A03_74_001_00 | преглед | заявка
РАЧЕВА, Искра.
Ползотворен път : 25 години Институт за музикознание при БАН / Искра Рачева. // Народна младеж, ХХХ, № 97 (8018), 9 май 1974. 
Статия за дейността на Ин-та за музикознание при БАН, която се свързва и с името на Петко Стайнов като негов основател и ръководител. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
А03_56_011_00 | преглед | заявка

СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА на Моцарт ......... (Вести) / Редакционно съобщение. // БЪЛГАРСКА МУЗИКА, VІІ 1956, № 4-5, с ил.

В рубриката „Вести” има информация за словото на Петко Стайнов за Моцарт, с което е  открит концерт на НО с ораторно изпълнение на „Въълшебната флейта“, с. 127.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Б0002 -
А03_86_006_00 | преглед | заявка
БИКС, Розалия.
Публицистиката на Петко Стайнов / Розалия Бикс. // Българско музикознание, ХІ 1987, № 2, с. 29 – 34 : с ил.
Рез. на англ. ез.
Две снимки: Петко Стайнов в кабинета си в Института по музика и на трапеза със сътрудниците на Института.
За отношението на Петко Стайнов към публицистиката, за тематичния обхват и идейното съдържание на публицистиката му, за стила на словото му.  Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
А03_86_007_00 | преглед | заявка
ГАЙТАНДЖИЕВ, Генчо.
Петко Стайнов и проблемите на училищното музикално възпитание / Генчо Гайтанджиев. // Българско музикознание,  ХІ 1987, № 2, с. 35 - 38.
Рез. на англ. ез.
За резултатите от активността на Петко Стайнов по проблемите на училищното музикално възпитание и за основните му схващания по тази проблематика. Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 | следваща >