Публикации - отзиви за или анализи за концертната му дейност като пианист. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A05_24_002_00 | преглед | заявка
АКСЕЛ.
Концерта Петко Стайнов / Аксел. // Правда (Пловдив), III, № 446, 9 апр.1924.
Псевдоним на ........... (Неразчетен псевдоним).
Отзив за концерта на пианиста Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A05_24_003_00 | преглед | заявка
ПИАНИСТА ...
Пианиста Петко Стайнов // Юг (Пловдив), № 1607,11апр.1924.
Подпис: П. М-в.
Отзив за два концерта на пианиста Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A05_25_002_00 | преглед | заявка
ПИАНИСТЪТ…
[Пианистът Петко Стайнов даде в “Искра” на 17 т.м ...](Културни вести) // Казанлъшка искра, № 21, 28 май 1925, с. 2.
Без заглавие и без автор.  
Бетховенов концерт на пианиста Петко Стайнов в полза на дружеството на слепите. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A05_25_004_00 | преглед | заявка
КОНЦЕРТ ...
Концерт на Петко Гр.Стайнов // Юг (Пловдив), 15 февр. 1925.
Изрезката не съдържа името на автора и броя на вестника.
Съобщение за предстоящ концерт на пианиста Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
А05_29_003_00 | преглед | заявка
КАМБУРОВ, Иван.
Музикалните тържества във Варна :  III-ти ден: Първи камерен концерт / Иван Камбуров. // Лъч, № 196, 4 авг. 1929.
За изпълнение на Бетовенова пиеса от Петко Стайнов. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
А05_29_004_00 | преглед | заявка
КРЪСТЕВ, Александър.
Музикалните тържества във Варна / Ал.Кръстев //  Музикален преглед (Стара Загора), № 11, 5 окт. 1929.
За клавирно изпълнение на Петко Стайнов и изпълнението на `Легенда`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
А05_29_009_00 | преглед | заявка
КАМБУРОВ, Иван.
Музикалните тържества : първият камерен концерт / Иван Камбуров. // Варненски новини, № 1816, 1 авг. 1929.
Отзив за изпълнението на Бетовеновата соната ор. 32 Nо 1 от Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 | следваща >