Публикации - статии за жизнения му път. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A06_24_001_00 | преглед | заявка
ВЕЧЕРИНКА с танци ...
[Вечеринка с танци ще даде на 27 того в “Искра”  тукашният комитет за подпомагане пострадалите от войните ...] : [Съобщение] (Културни вести) // Казанлъшка искра, № 9, 15 дек. 1924, с. 2.
Без заглавие и без автор. 
За участие на Петко Стайнов в комисия за събиране на доброволни пожертвования.   Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A06_66_001_01 | преглед | заявка
КАРАПЕТРОВ, Петър.
Ранни младини / Петър Карапетров. // Българска музика, 1966, № 10, с. 10 - 12 : с ил.
Снимка: Петко Стайнов, Михаил Шекерджиев и Павел Неф сред природата.
Спомени на писателя и приятеля Петър Карапетров за детските и юношески години на Петко Стайнов. Библиотека "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A06_66_001_02 | преглед | заявка
КАРАПЕТРОВ, Петър.
Ранни младини / Петър Карапетров. // Българска музика, 1966, № 10, с. 10 - 12 : с ил.
Снимка – Петко Стайнов, Михаил Шекерджиев и Павел Неф сред природата.
Идентично с BbIk_41_66_01_E.
Спомен за семейството на Петко Стайнов, за детските и младежките му години и за първите му музикални прояви. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A06_66_031_01 | преглед | заявка
АНДРЕЕВ, Андрей и др.
Академик Петко Стайнов на 70 години / Андр. Андреев, Ив. Бонев, П. Стайнов // Искра (Казанлък), XLIII, № 52 (1237), 24 дек. 1966 : с ил.
Страница на вестник “Искра”, посветена на 70—годишнината на Петко Стайнов, съдържаща материалите с №№
А06_66_028_00
А06_66_029_00
А06_66_030_00
А06_66_031_00 и
А06_66_032_00
Черно-бяло изображение.
БАН - Централен научен архив Няма копие  
A06_66_031_02 | преглед | заявка
АНДРЕЕВ, Андрей и др.
Академик Петко Стайнов на 70 години / Андр. Андреев, Ив. Бонев, П. Стайнов // Искра (Казанлък), XLIII, № 52 (1237), 24 дек. 1966 : с ил.
Страница на вестник “Искра”, посветена на 70—годишнината на Петко Стайнов, съдържаща материалите с №№
А06_66_028_00
А06_66_029_00
А06_66_030_00
А06_66_031_00 и
А06_66_032_00
Цветно изображение.
БАН - Централен научен архив Няма копие  
A06_69_002_00 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
Живот-подвиг / Иван Бонев. // Искра (Казанлък), XLVI, № 1363, 31 май 1969, с ил.
Снимка на Петко Стайнов.
Статия за жизнения път на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
А06_77_008_00 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
Моето запознаване с Петко Стайнов / Иван Бонев. // Зари, 1977, № 1, с. 27 – 28 : с ил.
Снимка на Петко Стайнов облегнат на рояла.
Ив. Бонев пише за запознаването си с Петко Стайнов по време на благотворителен концерт в Казанлък през 1915. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
А06_77_011_00 | преглед | заявка
АКАД. ПЕТКО СТАЙНОВ [Некролог] / Тодор Живков и др. // Българска музика, 1977, № 7, с. 33 – 34 : с ил.
Некрологът е подписан от  Тодор Живков, Александър Лилов, Георги Джагаров, Людмила Живкова, Ангел Балевски, Любомир Павлов, Атанас Стойков, Димитър Петков, Александър Нейнски, Милен Маринов, Александър Райчев, Георги Димитров, Филип Кутев, Панчо Владигеров, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г. след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело. БАН - Централен научен архив Няма копие  
А06_77_012_00 | преглед | заявка
НА 27 ЮНИ[Hа 27 юни управителният съвет има заседание. Със ставане на крака.....] // Българска музика, 1977, № 7, с. 98 - 99. Съобщение за заседанието на УС на СБК на 27.06, на което е отбелязана смъртта на Петко Стайнов с едноминутно мълчание и е прието решение за увековечаване на името му. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
А06_77_013_00 | преглед | заявка
ДИМИТРОВ, Георги.
Петко Стайнов (In memoriam) / проф. Георги Димитров. // Музикални хоризонти, [СМДБ], 1977, Nо 8.
Голяма посмъртна статия за Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
< предишна | 1 2 | следваща >