Публикации - комплексни статии и други публикации за няколко сфери на дейността му и жизнения му път. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A07_12_001_00 | преглед | заявка

БРЪЗИЦОВ, Христо.
Един час при … : том ІІ (библиотека : Наши духовни първенци) / Христо Бръзицов. – Сборник интервюта. – София, 1943. – 144с., с ил.

Съдържа интервю с Петко Стайнов „Професор Петко Стайнов”, с. 127-131. Портретна скица от Мих. Кръстев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-0076 -
A07_06_001_00 | преглед | заявка

ПИОНЕРИ на българското симфонично дело Никола Атанасов, Хераклит Несторов, Петко Стайнов : Доклади от Кръгла маса, състояла се на 27 май 2006 г. в рамките на 37-ия Международен фестивал „Софийски музикални седмици”, посветена на 120-годишнината от рождението на Никола Атанасов (1886-1969) и 110-годишнините от рождението на Хераклит Несторов (1896-1940) и Петко Стайнов (1896-1977). – София : Софийски музикални седмици, 2006. – 49с.

Съдържа доклада на Елисавета Вълчинова-Чендова „Петко Стайнов в културното съвремие”, с. 41-49.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – Fd-0034/78 Дом Петко Стайнов, Казанлък Регистрирано и като I01_06_001_00 
A07_06_003_00 | преглед | заявка

КОСЕВ, Иво.
Казанлък се гордее с гения на акад. Петко Стайнов (Великите българи) / Иво Косев. // Казанлъшка Искра, LXXXІІ, бр. (3578 ), 20.10.2006.

Аргументация за включване на Петко Стайнв в класирането „Велики българи“.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София А0021 -
A07_06_004_00 | преглед | заявка

ЦВЕТКОВ, Цвятко.
Чудомир за Петко Стайнов / Цвятко Цветков. // ДОЛИНА, V, бр. 47 (228), 07.12.2006.

Статията съдържа мнения на Чудомир за Петко Стайнов, изказвани по различни поводи, с. 4 : с ил.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София А0023 -
A07_07_001_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Стефан.
Акад. Петко Стайнов : в Казанлък обикнах хората и песента (с продължение) / Стефан Стайнов. // Казанлъшка Искра, LXXXIIІ, бр. 49 (3635 ), 07.12.2007.

Статия за връзката на Петко Стайнов с роднияа край, с. 12 : с ил.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София А0028 -
A07_07_002_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Стефан.
Акад. Петко Стайнов : да творим наше родно изкуство / Стефан Стайнов. // Казанлъшка Искра, LXXXIIІ, бр. 50 (3636 ), 14.12.2007.

Статия зa творческото кредо на Петко Стайнов, с. 9 : с ил.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София А0029 -
A07_09_001_00 | преглед | заявка

ПЕТКО СТАЙНОВ в паметта на времето : сборник / съставители Елисавета Вълчинова-Чендова и Косьо Зарев. – София : Фондация “Петко Груев Стайнов” и Исторически музей „Искра”- Казанлък, 2009. – 364с., с ил.

Сборникът съдържа отзиви за Петко Стайнов, публикувани от 1924 г. до 2008 г. и материалите от кръгли маси и конференции, организирани от фондация „Петко Груев Стайнов” след 1998 г.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – Fd-0066/78 Дом Петко Стайнов, Казанлък + .... Регистрирано и като I01_09_001_00 
A07_13_001_00 | преглед | заявка

КАРАФЕЗОВ, Спас
Светлината на книгите : Летопис, посветен на 85 години Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” / Спас Карафезов. – София : Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”, 2013. – 93с., с ил.

На стр. 7-14, 17, 19, 33, 53, 54 и 78 е отразена дейността на Петко Стайнов като един от основателите на читалището и негов председател от 1928 до 1944 г.
На стр. 46 и 77 е отбелязана съвместната дейност с фондация „Петко Груев Стайнов”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Дом Петко Стайнов, Казанлък -
A07_16_001_00 | преглед | заявка

МИТОВА, Десислава.
„Бъди полезен на другите“ е формулата за щастие на Петко Стайнов / Десислава Митова. // ВСИЧКО ЗА СЕМЕЙСТВОТО. – София, „168 часа” ЕООД, бр. 19, 10.03.2016. с ил.

Статия за живота и творчеството на Петко Стайнов въз основа на разговор на журналистката със сина и внука му. с. 6.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София А0042 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | следваща >