Публикации - съобщения и отзиви за нотни и звукозаписни издания на творби на композитора. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A08_11_002_00 | преглед | заявка

ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА, Елисавета.
Двуезичен сборник „Петко Стайнов – хорови песни / Елисавета Вълчинова-Чендова. // Музикални хоризонти, ХLV 2011, № 2.

Отзив за музикалния сборник „Петко Стайнов – хорови песни“ със състсавител проф. Теодора Павлович, издаден от фондация „Петко Груев Стайнов“

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Б0064 Дом Петко Стайнов, Казанлък
A08_11_004_00 | преглед | заявка

КАРАКОСТОВА, Румяна .
Две издания, посветени на Петко Стайнов : Петко Стайнов в паметта на времето : Петко Стайнов – хорови песни / Румяна Каракостова. // Българско музикознание, ХХXV 2011, № 2, с ил.

Отзив от Румяна Каракостова за изданията на ФПГС „Петко Стайнов в паметта на времето“ и „Петко Стайнов – хорови песни”. с. 92-94.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, Софиs Б0070 -
A08_29_001_00 | преглед | заявка

БЕРСЕНЕВ, А.П.
Пет хорови песни от Петко Стайнов (Музикална литература) / А. П. Берсенев. // Музикален преглед (Ст. Загора), № 1 - 2, 20 ян. 1929.

 

Съобщение за издание на Съюза на народнте хорове.

Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София Идентично с A08_30_004_00 
A08_30_004_00 | преглед | заявка
ПАНЧЕВ, Христо.
Петко Стайновите композиции на грамофонни плочи / Христо Панчев. // Български народен театър, 15 септ. 1930.
Без № на броя.
Съобщение за издаване на грамофонни плочи с "Тракийски танци" и "Легенда". БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София Идентично с A08_29_001_00 
A08_61_002_00 | преглед | заявка
МЛАДЕЖКА увертюра от П. Стайнов : (Нови ноти и плочи) : [Съобщение] // Българска музика, ХІІ 1961, № 3, с. 47. Съобщение за издадената партитура на Младежка увертюра на П. Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A08_62_006_00 | преглед | заявка
БАЛКАНТОН 0240.
Балкантон 0240 : Дългосвиреща плоча – Симфония № 2 от П. Стайнов (Нови ноти и плочи) // Българска музика, ХІІІ - 962, № 6, с. 66.
Съобщение за издаването на грамофонна плоча с Втората симфония на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A08_67_007_00 | преглед | заявка
ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална куртура : [Съобщение за издаване на сборник с това заглавие]. // Българска музика, ХVIII, 1967, № 8, с. 70.
Подпис: Т.Е. Неразчетени инициали.
Съобщение с анотация за издадения сборник "Петко Стайнов за българската музикална куртура". БАН - Централен научен архив Няма копие  
А08_01_003_00 | преглед | заявка

ВЪЛЧИНОВА, Елисавета.
С музиката на Петко Стайнов / Елисавета Вълчинова-Чендова. // [Музикални хоризонти], 2001, с ил.
Подписано Е.В.

Съдържа информация за промоция на диск на Гега Ню „Петко Стайнов – копмпозиции“ в рамките на Музикален празник Петко Стайнов‘2001.

Фондация „Петко Стайнов”, София - Регистриран и като Е23_01_003_00 
< предишна | 1 | следваща >