Стихотворения, посветени на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A09_61_014_00 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
Увертюра “Балкан” от Петко Стайнов / Иван Бонев. - Маш. С., ян. 1961.
Стихотворение, посветено на Петко Стайнов и творбата му “Балкан”.  Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A09_61_015_00 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
Зимна разходка (На Нейко и Петко с другарско чувство) / Иван Бонев. – Маш., С., 29 ян. 1961.
Стихотворение, посветено на Петко Стайнов.   Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A09_66_028_01 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
На юбиляра (Петко Стайнов на 70 години) / Иван Бонев. // Искра (Казанлък), XLIII, № 25, 24 дек. 1966.
Стихотворение, посветено на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A09_66_028_02 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
Юбилейно на Петко Стайнов / Иван Бонев. – Машинопис. София, 14 дек. 1966 .
[Публикувано под надслов “На юбиляра” в Искра (Казанлък), XLIII, № 25, 24 дек. 1966.]
Стихотворение, посветено на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A09_69_006_00 | преглед | заявка
БОНЕВ, Иван.
На Петко Стайнов / Иван Бонев. – Машинопис, София, 7 окт. 1969.
Стихотворение, посветено на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A09_NN_002_00 | преглед | заявка

ЙОСИФОВ, Йосиф.
Със сърцето на народа / Йосиф Йосифов. – Сценарий за филм. Б.м. [София] Б.г. [1956-65]
Машинопис. - 9 с.

Сценарий за нереализиран филм за Петко Стайнов.

Исторически музей “Искра”, Казанлък - N4558/33 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
А09_96_017_00 | преглед | заявка
БРАТАНОВ, Георги.
Музика на водата : На Петко Стайнов [ стихотворение] / Георги Братанов. // БРАТАНОВ, Георги. Доминанти : портрети на слепи български композитори и музикални изпълнители / Георги Братанов. – С., Фондация “Човещина” и ССБ, 1997,  с. 9 : с ил.
Портретна скица на Петко Стайнов от Илия Петров.
Стихотворение, посветено на Петко Стайнов. Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 | следваща >