Публикации - отзиви или анализи на отделни произведения на Петко Стайнов или концерти с изпълнение на негови творби. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
B01_38_006_00 | преглед | заявка
STEINHAUER, Walter.
Festkonzert im Funkhaus : Orkester-Musik aus Bulgarien / Walter Steinhauer. // BZ am Mittag, 9  maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска оркестрова музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов.
Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_007_00 | преглед | заявка
BAND, Lothar.
Gastdirigenten des Auslands : Deutsch-bulgarisches Rundfunkkonzert / Lothar Band. // Berliner Volkszeitung, 9 maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска оркестрова музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на произведение на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_008_00 | преглед | заявка
PETZOLDT, Richard.
Bulgarisch - deutsches Konzert : Ein Abend im Funkhaus / Richard Petzoldt. // Berliner Tageblatt, 9 maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска  музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_009_00 | преглед | заявка
ROEDER, Erich.
Zwei Laender am Mikrophon : Das deutsch-bulgarisches Rundfunkkonzert / Erich Roeder. // Der Angriff, 9.03.38.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска  музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_010_00 | преглед | заявка
RUTZ, Hans.
Rundfunk vertieft Freundschaft : Deutsch-bulgarisches Konzert / Hans Rutz. // Berliner Lokalanzeiger, 9 maerz 1938.
Немски ез.
Съобщение за концерт с немска и съвременна българска  музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов.
Исторически музей "Искра", Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_011_00 | преглед | заявка
DAS DEUTSCH-BULGARISCHES Rundfunkkonzert. //  Deutsche Allgemeine Zeitung, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Подпис Th. V. P
.
Репортаж за официалния прием, последвал немско-българския концерт в залата на Германското радио, в който е участвал и Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_012_00 | преглед | заявка
STEINHAUER, Walter.
Aus Bulgarien und Portugal : Festkonzert im Rundfunk / Walter Steinhauer. //  Berliner Morgenpost, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска оркестрова музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_013_00 | преглед | заявка
PETZOLDT, Richard.
Bulgarisch – deutsches Konzert : Ein Abend im Funkhaus / Richard Petzoldt. // Kreuz Zeitung, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_014_00 | преглед | заявка
JUNGES, Rudolf.
Rundfunk im Dienste der Verstaendigund : Erstes deutsch-bulgarisches Austauschkonzert / Rudolf Junges. // Germania, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
B01_38_015_00 | преглед | заявка
ECKART, Erich.
Deutsch-bulgarisches Rundfunkkonzert. // Bayerisches Funk-Echo, Muenchen, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Статия-отзив за концерт със съвременна българска музика в залата на немското радио, вкл. изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 | следваща >