Публикации - отзиви или анализи на отделни произведения на Петко Стайнов или концерти с изпълнение на негови творби. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
B01_38_016_00 | преглед | заявка
WAGENFUER, K.
Rundfunk – ein Verstaendigungsmittel der Voelker : Deutsch-bulgarisches Austauschkonzert / K. Wagenfuehr. // Neuer Funk-Bote, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Статия за дейността на немското радио в областта на културния обмен с чужбина, в която се споменава за българо-немския концерт на 8 март в залата на Радиото. Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_39_001_01 | преглед | заявка
ЛЮБОМИР РОМАНСКИ дирижира виенските симфоници : Големите успехи на младия диригент при първия му дебют във Виена : Българският тенор Тодоро Мазаров участва в дебюта на своя съотечественик : Кореспонденция от Виена (Наши артисти в чужбина). // Днес, № 944,  21 март 1939 7 с ил.
Подпис: М.
Снимки от концерта.
Отзив за изпълнението на увертюрата "Балкан" на концерт под диригентството на Любомир Романски във Виена. Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_39_001_02 | преглед | заявка
ЛЮБОМИР РОМАНСКИ дирижира виенските симфоници : Големите успехи на младия диригент при първия му дебют във Виена : Българският тенор Тодоро Мазаров участва в дебюта на своя съотечественик : Кореспонденция от Виена (Наши артисти в чужбина) // Днес, № 944,  21 март 1939 7 с ил.
Подпис: М.
Снимки от концерта.
Отзив за изпълнението на увертюрата "Балкан" на концерт под диригентството на Любомир Романски във Виена.  БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_39_002_00 | преглед | заявка
БЛЯСКАВИТЕ успехи на Царския симфоничен оркестър в Италия : Възторжени отзиви на италианските вестници – програма, диригент, изпълнители. // Утро, № 9034, 8 септ. 1939 : с ил.
Снимка от концерта.
Отзив в "Джорнале д'Италия" за концерта на Царския симфоничен оркестър в Рим,  включващ и изпълнение на "Тракийски танци" на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_39_003_00 | преглед | заявка
ТРИУМФАЛНОТО шествие на Царския симфоничен оркестър в Италия : Маестро Пиетро Маскани дирижира оркестъра на Августеума в чест на Царския оркестър. // Утро, № 9030, 9 септ. 1939 : с ил.
Снимка: Проф. Саша Попов се здрависва с принц Умберто.
Непълна изрезка без името на автора.
Непълна дописка за ритуалите по посрещането на Царския симфоничен оркестър в Рим и за изнесения концерт. Частта на статията с отзив за концерта липсва. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_40_001_00 | преглед | заявка
ГОЛЕМИЯТ успех на българската музика в чужбина [Препечатан на български език отзив в мюнхенския вестник "Нойесте нахрихтен" от 26.04.40 г. от д-р Антон Вюрц]. // Заря, № 5623, 19 май 1940. Отзив за изпълнението на концертната увертюра "Балкан" на концерт в Мюнхен с обстоен анализ на творбата. Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_41_001_00 | преглед | заявка
ХАМЕЛ, Фред.
България като музикална страна[Препечатва от в-к Deutsche Allgemeine Zeitun-g", бр.117-118 от 1941 г. на бележка на Fred Hammel]. // Литературен глас, № 508, 26 март 1941.
Отзив за концерта на Асен Найденов с градския оркестър на Берлин, включил и "Симфоничното скерцо" на Петко Стайнов" Исторически музей "Искра", Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_60_001_00 | преглед | заявка
ПРЕДАВАНЕ на американска радиостанция за България [Редакционно съобщение]. // Работническо дело, ХХХIV, № 325, 20 ноем. 1960. Съобщение за изпълнение по радиостанцията на щата Уисконсин на "Тракия" на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
< предишна | 1 2 3 | следваща >