Симфонично творчество - Партитури Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Симфонични произведения на Петко Стайнов

CSf_01 - Симфонична сюита ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (1925 / 1926) 
CSf-02 - Симфонична поема ЛЕГЕНДА (1927) 
CSf-03 - Симфонична сюита ПРИКАЗКА (1930) 
CSf-04 - Концертна увертюра БАЛКАН (1936) 
CSf-05 - Симфонична поема ТРАКИЯ (1937) 
CSf-06 - СИМФОНИЧНО СКЕРЦО (1938) 
CSf-07 - ПЪРВА СИМФОНИЯ в Ла минор (1945) 
CSf-08 - ВТОРА СИМФОНИЯ в До минор (1949) 
CSf-09 - МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА (1953)

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-03-2_30_4_Part_051 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Партитура : Част ІІ Змей, = Conte : Suite pour orchestre symphonique : Partition : II-eme partie Dragon / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1958. - 183с.
Творбата е създадена през 1930.
Времетраене: 32'35'' (8'08")
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’) (II 8'08").
Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фондация Фамилия Стайнови, София  
CSf-03-3_30_4_Part_027 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Партитура : Част ІІІ Приспивалка = Conte : Suite pour orchestre symphonique : Partition : III-eme partie Berceuse / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1958. - 183с.
Творбата е създадена през 1930.
Времетраене: 32'35'' (9'39")
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’) (III 9'09").
Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фондация Фамилия Стайнови, София  
CSf-03-4_30_4_Part_038 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Партитура : Част ІV Педя човек — лакът брада = Conte : Suite pour orchestre symphonique : Partition : IV-eme partie Homme d’un Empan, Barbe d”une Coudee / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1958. - 183с.
Творбата е създадена през 1930.
Времетраене: 32'35'' (5’00”)
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’) (IV 5’00”).
Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фондация Фамилия Стайнови, София  
CSf-03-5_30_4_Part_052 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Партитура : Част V Вито хоро самодивско = Conte : Suite pour orchestre symphonique : Partition : V-eme partie Choro sinueux de Fees / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1958. - 183с.
Творбата е създадена през 1930.
Времетраене: 32'35'' (5’01”)
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’) (V 5’01”).
Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фондация Фамилия Стайнови, София  
CSf-03_30_2_Part_139 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Пусто горе тилилейско, Змей, Приспивалка, Педя човек-лакът брада, Вито хоро самодивско / Петко Стайнов. – Партитура. – Моливен оригинален нотопис [Б.м - София] [Б.г - 1930].
Творбата е създадена през 1930.
Моливният оригинален нотопис е от ръката на съпругата Стефанка.

Времетраене: 32'35''
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556; CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov.
БАН - Централен научен архив. Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CSf-03_30_4_Part_181+4 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Партитура : Пусто горе тилилейско, Змей, Приспивалка, Педя човек — лакът брада, Вито хоро самодивско = Conte : Suite pour orchestre symphonique : Partition : Foret deserte et fabuleuse : Dragon : Berceuse : Homme d’un Empan, Barbe d”une Coudee : Choro sinueux de Fees / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1958  - 183с.
Творбата е създадена през 1930.
Времетраене: 32'35''
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’).
Съюз на българските комрозитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 8520 + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фамилия Стайнови, София  
CSf-04_36_2_Part_104+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Балкан : (концертна) Увертюра / Петко Стайнов. – Ръкописна партитура (молив). София, 1936. - 104с.
Творбата е записана на нормален нотопис с молив от 20 декември 1935 г. до 24 май 1936 г. от проф. Атанас Гърдев под диктовката на автора.

Времетраене:     19’10’’
Състав на оркестъра: 3 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb, Tb.; Timp., G. C., Tamb. picc., Trgl., Piatti, Tam-tam; Organo; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, ноем. 1936. Държавна филхармония при Народната опера, дир. Цанко Цанков.
Пратитура: С., Наука и изкуство, 1970.
Дискография: CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов. Софийска филхармония, диригент Васил Стефанов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – разпечатка на сканирано изображение Оригиналната партитура е дарена от Стефан Стайнов на Исторически музей „Искра”, Казанлък след сканиране. 
CSf-04_36_3_Part_099+2 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Балкан : Увертюра за голям оркестър / Петко Стайнов. – Препис на ръкописна партитура (калиграфия). София, 1937. - 99с.
Преписът е направен от проф. Атанас Гърдев на 3 май 1937 г.
Творбата е създадена от м. декември 1935 г. до м. май 1936 г.

Времетраене:     19’10’’
Състав на оркестъра: 3 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb, Tb.; Timp., G. C., Tamb. picc., Trgl., Piatti, Tam-tam; Organo; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, ноем. 1936. Държавна филхармония при Народната опера, дир. Цанко Цанков.
Пратитура: С., Наука и изкуство, 1970.
Дискография: CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов. Софийска филхармония, диригент Васил Стефанов.

Софийска филхармония Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Партитурата с калиграфски нотопис е предоставена за саканиране от Софийската филхармония 
CSf-04_36_4_Part_129+5 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Балкан : (концертна) Увертюра / Петко Стайнов ; Ред. Драгомир Ненов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1970. - 132с.
Творбата е създадена през 1936.

Времетраене: 19’10’’
Състав на оркестъра: 3 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb, Tb.; Timp., Tam-tam; Organo; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, ноем. 1936. Държавна филхармония при Народната опера, дир. Цанко Цанков.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1970.
Дискография: CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов. Софийска филхармония, диригент Васил Стефанов.

Съюз на българските композитори + Народна библионека “Кирил и Методий  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-05_37_2_Part_084+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракия : симфонична поема за голям оркестър / Петко Стайнов.  Ръкописна партитура (молив). София, 1938. - 84с.
Поемата е създадена през 1938 г.
Записването й с молив на нормален нотопис от проф. Атанас Гърдев под диктовката на автора е завършено на 19 ноември 1938 г.

Времетраене: 16' 58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен ради¬ооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’)
СD Фондация „Петко Груев Стайнов”  Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’)

Исторически музей „Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Оригиналната партитура е дарена от Стефан Стайнов на Исторически музей „Искра”, Казанлък. 
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >