Симфонично творчество - Партитури Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Симфонични произведения на Петко Стайнов

CSf_01 - Симфонична сюита ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (1925 / 1926) 
CSf-02 - Симфонична поема ЛЕГЕНДА (1927) 
CSf-03 - Симфонична сюита ПРИКАЗКА (1930) 
CSf-04 - Концертна увертюра БАЛКАН (1936) 
CSf-05 - Симфонична поема ТРАКИЯ (1937) 
CSf-06 - СИМФОНИЧНО СКЕРЦО (1938) 
CSf-07 - ПЪРВА СИМФОНИЯ в Ла минор (1945) 
CSf-08 - ВТОРА СИМФОНИЯ в До минор (1949) 
CSf-09 - МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА (1953)

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-05_37_3_Part_088 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракиs: симфо­нич­на поема за голям оркестър / Петко Стай­нов. – Партитура. – Кали­граф­ски препис [София], 1938.
Калиграфският препис е на Проф. Атанас Гърдев и е завършен в София на 27.ХІ.1941 г.
Според някои изследователи твор­бата е написана през 1937 г.

Времетраене: 16' 58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’)

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-05_37_4_Part_076+5 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракия : симфонична поема за голям оркестър / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1950. - 79с.
Поемата е създадена през 1938 г.
Времетраене: 16'58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’).
Съюз на българските композитори + Народна библионека “Кирил и Методий Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-06_38_2_Part_104+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Симфонично скерцо : [За симф. орк.] / Петко Стайнов. – Ръкописна партитура (молив). София, 1939. - 104с.
Творбата е записана на нормален нотопис с молив от проф. Атанас Гърдев под диктовката на автора от 25 септември 1939 год. до 6 ноември 1939 год.

Времетраене: 10’
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., Ptti, G. C, Piano; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 1940. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Партитура: Wien, Universal [б.г.];
С., Наука и изкуство, 1955; С., Наука и изкуство, 1961; С., Наука и изкуство, 1963.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов.;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (9’46’’);
CD Ф-ция Международен фестивал „Софийски музикални седмици”, СО Пазарджик, диригент Григор Паликаров (10’)

Исторически музей „Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Оригиналната партитура е дарена от Стефан Стайнов на Исторически музей „Искра”, Казанлък след сканиране. 
CSf-06_38_4a_Part_099+5 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Симфонично скерцо / Петко Стайнов ; ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1963, 101с.
Скерцото е създадено през 1939 г.

Времетраене: 10’
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., Ptti, G. C, Piano; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Посвещение: на брайловия оригинал е записано: “На брат ми Захари посвещавам с  обич тази творба”.
Първо изпълнение
: София,1940. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Партитура: Wien, Universal [б. г.];
С., Наука и изкуство, 1955;
С., Наука и изкуство, 1961;
С., Наука и изкуство, 1963.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов.;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (9’46’’);CD Ф-ция Международен фестивал „Софийски музикални седмици”, СО Пазарджик, диригент Гритор Пали¬каров (10’).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Съюз на българските композитори + Народна библиотека  
CSf-07-1_45_4_Part_093 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Първа симфония : Първа част : Adagio sostenuto / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура - Първа част. София : Наука и изкуство, 1956. - с. 3 – 95.
Творбата е създадена през 1945.

Гледай анотацията на
CSf-07_45_4_Part_273+5

Съюз на българските композитори + Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-07-2_45_4_Part_020 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първа симфония : Втора част : Andante tranquillo / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1956. - с. 96 - 115.
Творбата е създадена през 1945.
Гледай анотацията на
CSf-07_45_4_Part_273+5
Съюз на българските композитори + Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-07-3_45_4_Part_074 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първа симфония : Трета част : Allegro molto / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1956. - с. 116 - 189.
Творбата е създадена през 1945.
Гледай анотацията на
CSf-07_45_4_Part_273+5
Съюз на българските композитори + Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-07-4_45_4_Part_086 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Първа симфония : Четвърта част : Allegro moderato / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1956. - с. 190 - 273.
Творбата е създадена през 1945.

Гледай анотацията на
CSf-07_45_4_Part_273+5

Съюз на българските композитори + Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-07_45_2_Part_210+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[Първа] симфония в ла минор / Петко Стайнов. - Ръкописна партитура (молив). София, 1945. - 210с.
Симфонията е създадена през 1945 г.
Записването й с молив на нормален нотопис от проф. Атанас Гърдев под диктовката на автора е завършено на 28 юни 1945 г. в 11,30 ч.

Времетраене: 40’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cor., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., G. C., Ptti, Arpa, Celesta; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 10 март 1946, Държавен симфоничен оркестър при Дирекция на радиоразпръскването, дир. Асен Найденов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1956.
Дискография: Балкантон ВСА 0324. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Оригиналната партитура е дарена от Стефан Стайнов на Исторически музей „Искра”. 
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-07_45_3_Part_232 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Първа симфония : Adagio sostenuto, Andante tranquillo, Allegro molto, Allegro moderato / Петко Стайнов. – Партитура. – Калиграфски ръкопис.  [Б. м. - София] [Б. г. - 1945].
Творбата е създадена през 1945.

Времетраене: 40’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cor., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., G. C., Ptti, Arpa, Celesta; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 10 март 1946, Държавен симфоничен оркестър при Дирекция на радиоразпръскването, дир. Асен Найденов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1956.
Дискография: Балкантон ВСА 0324. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >