Симфонично творчество - Партитури Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Симфонични произведения на Петко Стайнов

CSf_01 - Симфонична сюита ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (1925 / 1926) 
CSf-02 - Симфонична поема ЛЕГЕНДА (1927) 
CSf-03 - Симфонична сюита ПРИКАЗКА (1930) 
CSf-04 - Концертна увертюра БАЛКАН (1936) 
CSf-05 - Симфонична поема ТРАКИЯ (1937) 
CSf-06 - СИМФОНИЧНО СКЕРЦО (1938) 
CSf-07 - ПЪРВА СИМФОНИЯ в Ла минор (1945) 
CSf-08 - ВТОРА СИМФОНИЯ в До минор (1949) 
CSf-09 - МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА (1953)

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-07_45_4_Part_273+5 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първа симфония : Adagio sostenuto, Andante tranquillo, Allegro molto, Allegro moderato / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1956. - 275с.
Творбата е създадена през 1945.
Времетраене: 40’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cor., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., G. C., Ptti, Arpa, Celesta; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 10 март 1946, Държавен симфоничен оркестър при Дирекция на радиоразпръскването, дир. Асен Найденов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1956.
Дискография: Балкантон ВСА 0324. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов.
Съюз на българските композитори + Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-08-1_49_4_Part_095 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Втора симфония : Първа част : Allegro moderato / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София :  Наука и изкуство, 1953. - с. 3 – 97.
Симфонията е създадена през 1949 г.
Гледай анотацията на CSf-08_49_4_Part_213+5 Съюз на българските комрозитори + Народна библиотека “Кирил и Методий”– М II 291 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-08-2_49_4_Part_038 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Втора симфония : Втора част : Andante sostenuto / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София :  Наука и изкуство, 1953. - с. 98 - 135.
Симфонията е създадена през 1949 г.
Гледай анотацията на CSf-08_49_4_Part_213+5 Съюз на българските комрозитори + Народна библиотека “Кирил и Методий”– М II 291 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-08-3_49_4_Part_080 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Втора симфония : Трета част Allegro con fuoco / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София :  Наука и изкуство, 1953. - с. 136 - 213.
Симфонията е създадена през 1949 г.
Гледай анотацията на CSf-08_49_4_Part_213+5 Съюз на българските комрозитори + Народна библиотека “Кирил и Методий”– М II 291 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-08_49_2_Part_215+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Втора симфония : Allegro moderato, Andante sostenuto, Allegro con fuoco / Петко Стайнов. – Партитура. – Моливен нотен ръкопис.  [Б. м. - София] [Б. г. - 1949]
Симфонията е създадена през 1949 г.
Времетраене: 45’.
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg. 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trb. mil., Trgl., Ptti, G. C., Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 4 окт. 1949, Софийска държавна филхармония, дир. Саша Попов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1953.
Дискография: Балкантон ВСА 11388 (моно). Симфоничен оркестър на Българската  телевизия и радио, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 0240 (стерео). Софийска държавна филхармония, диригент Влади Симеонов;
CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов. Симфоничен оркестър на Българското национално радио, диригент Влади Симеонов.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-08_49_4_Part_213+5 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Втора симфония : Allegro moderato, Andante sostenuto, Allegro con fuoco / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София :  Наука и изкуство, 1953. - 216с.
Симфонията е създадена през 1949 г.
Времетраене: 45’.
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg. 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trb. mil., Trgl., Ptti, G. C., Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 4 окт. 1949, Софийска държавна филхармония, дир. Саша Попов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1953.
Дискография: Балкантон ВСА 11388 (моно). Симфоничен оркестър на Българската  телевизия и радио, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 0240 (стерео). Софийска държавна филхармония, диригент Влади Симеонов;
CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов. Симфоничен оркестър на Българското национално радио, диригент Влади Симеонов.
Съюз на българските комрозитори + Народна библиотека “Кирил и Методий”– М II 291 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-09_53_2_Part_069+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Младежка увертюра / Петко Стайнов. – Партитура. – Моливен ръкописен оригинал. [Б. м. - София] [Б. г. - 1953]
Творбата е създадена през 1953 г.
Времетраене: 15’.
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trgl, Tamb. picc., Ptti, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 15 апр. 1953. Държавен радиооркестър, дир. Влади Симеонов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1960.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-09_53_4_Part_098+4 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Младежка увертюра / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София :  Наука и изкуство, 1960. - 100с.
Творбата е създадена през 1953 г.
Времетраене: 15’.
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trgl, Tamb. picc., Ptti, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 15 апр. 1953. Държавен радиооркестър, дир. Влади Симеонов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1960.
Съюз на българските комрозитори + Народна библиотека “Кирил и Методий – М II 13398 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >