Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-04_28_2a_ Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Де бре, Димо : Песен за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов. – Хорова партитура, моливен ръкописен оригинал от ръката на съпругата на ПС. Б.м., Б.д. – 2с.

Времетраене: 1'30''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928], София, ФПГС, 2010.
Дискография: CD БТК-ЕАД – РУД –София МК № 9014/24.ХІ.2000. Софийски пощенски хор, диригент Илонка Русева;
CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор на БНР, диригент Михаил Милков (1’38’’);
CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. 
CCh-04_28_2_ Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Де бре, Димо : Песен за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов. – Хорова партитура, моливен ръкописен оригинал от ръката на съпругата на ПС. София, 11.V.1928 . – 2с.

Времетраене: 1'30''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928], София, ФПГС, 2010.
Дискография: CD БТК-ЕАД – РУД –София МК № 9014/24.ХІ.2000. Софийски пощенски хор, диригент Илонка Русева;
CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор на БНР, диригент Михаил Милков (1’38’’);
CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. 
CCh-04_28_3_ Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Де бре, Димо : Песен за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Хрис¬тов. . – Хорова партитура, мастилен ръкописен оригинал от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1928] . – 2с.

Времетраене: 1'30''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928], София, ФПГС, 2010.
Дискография: CD БТК-ЕАД – РУД –София МК № 9014/24.ХІ.2000. Софийски пощенски хор, диригент Илонка Русева;
CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор на БНР, диригент Михаил Милков (1’38’’);
CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. 
CCh-04_28_4_ Part_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Де бре, Димо : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов. - Съюз на народните хорове : [Библиотека] : № 3. – Хорова партитура.  [София] : СНХ, [Б. г. - 1928]. – с. 4 – 5.

Времетраене:  1' 30''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928], София, ФПГС, 2010.
Дискография: CD БТК-ЕАД – РУД –София МК № 9014/24.ХІ.2000. Софийски пощенски хор, диригент Илонка Русева;
CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор на БНР, диригент Михаил Милков (1’38’’);
CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

БАН – Ин-т за Изкуствознание - Н 1424 + НБКМ – М II 25233 и М II 2543 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-04_28_6_Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Де бре, Димо : Песен за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов. – Хорова партитура, ръкописен оригинал от ръката на съпру¬гата на ПС. Копие възпроизведено (тиражирано) с индиго или аналогично средство и представено като издание на СНХ. Б.м. Б.д.[1928] . – 2с.

Времетраене: 1'30''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928], София, ФПГС, 2010.
Дискография: CD БТК-ЕАД – РУД –София МК № 9014/24.ХІ.2000. Софийски пощенски хор, диригент Илонка Русева;
CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор на БНР, диригент Михаил Милков (1’38’’);
CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. 
CCh-05_54_2_Part_007 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Другарят Антон : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Иван Радоев. – Партитура. – Моливен нотен ръкопис. [Б. м. - София], 1954.
Моливният запис е на проф. Атанас Гърдев от 21.III.54 г. 14.00 ч. и  завършен на 1.IV.1954 г., 11 ч.

Времетраене: 7'25"
Създадена: 1954
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Музика, 1988.  
Дискография: Балкантон, Хорови балади от Петко Стайнов. ВХА 394. Българска хорова капела, дир. Димитър Русков.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-05_54_4a_Part_011 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Другарят Антон : Балада за смесен хор / Петко Стайнов; Текст Иван Радоев. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; Ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. – с. 72 - 82.
Създадена 1954.

Времетраене: 7'25"
Създадена: 1954
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Музика, 1988.  
Дискография: Балкантон, Хорови балади от Петко Стайнов. ВХА 394. Българска хорова капела, дир. Димитър Русков.

НБКМ – M II 18477 + СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CCh-05_54_4b_Part_011 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Другарят Антон : Балада за смесен хор / Петко Стайнов; текст Иван Радоев. // Хорова христоматия : Том 7 / Съставители: Стоян Кралев ; Лилия Гюлева ; Ана Белчева ; Крум Максимов. – Хорова партитура. София : Музика, 1988. – с. 164 – 174.
Създадена 1954.

Времетраене: 7'25"
Създадена: 1954
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Музика, 1988.  
Дискография: Балкантон, Хорови балади от Петко Стайнов. ВХА 394. Българска хорова капела, дир. Димитър Русков.

НБКМ – M II 8517 / 7 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-05_54_4_Part_011 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Другарят Антон : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Иван Радоев. // Две балади : Сборник / Петко Стайнов ; ред. Панчо Владигеров. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1955. – с. 21 - 31.
Създадена 1954.

Времетраене: 7'25"
Създадена: 1954
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Музика, 1988.  
Дискография: Балкантон, Хорови балади от Петко Стайнов. ВХА 394. Българска хорова капела, дир. Димитър Русков.

НБКМ – M II 3736 + СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-06_31_3_Part_005 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Ела се вие, превива : За женски хор / Петко Стайнов; Текст Трифон Кунев. – Партитура. – Калиграфски нотен ръкопис. [Б. м.] [Б. д.].
Песента е създадена през 1931 г.
Първоначално е написана за женски хор и преработена през 1963 г. за смесен хор.

Времетраене: 5’46”
Създадена: 1931
Първо изпълнение: [1932]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1932;
София, Наука и изкуство, 1966;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Наука и изкуство, 1971.
Дискография: CD GEGA NEW – GD 259. СКХ „Васил Арнаудов”, диригент – Теодора Павлович (3’22’’);
CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >