Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-36_36_3_Vla_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родопска песен : За сопран и оркестър / Петко Стайнов ; Оркестрация Хр.Тодоров. - Щимове за Виола. – Калиграфски ръкопис.  [Б. м. - София], септември 1967.
Песента е създадена през 1936.

За анотацията гледай

CCh-36_36_Part_018+1
СБК - M II 1334 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-36_36_3_VnoII_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родопска песен : За сопран и оркестър / Петко Стайнов ; Оркестрация Хр.Тодоров. - Щимове за Втора цигулка. – Калиграфски ръкопис.  [Б. м. - София], септември 1967.
Песента е създадена през 1936.

За анотацията гледай

CCh-36_36_Part_018+1
СБК - M II 1334 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-36_36_3_VnoI_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родопска песен : За сопран и оркестър / Петко Стайнов ; Оркестрация Хр.Тодоров. - Щимове за Първа цигулка. – Калиграфски ръкопис.  [Б. м. - София], септември 1967.
Песента е създадена през 1936.
За анотацията гледай CCh-36_36_Part_018+1 СБК - M II 1334 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-38_NN_5_Part_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Лист отбрулен : За мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Пейо Яворов. – Дигитална транскрипция на брайлов оригинал. [Б.м – Казанлък], Б.д.

Новооткрито през 2011 г. произведение на Петко Стайнов.
Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: (?)

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – Marh041 -
CCh-39_NN_5_Part_007 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Малки моми : За мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст народен. – Дигитална транскрипция на брайлов оригинал. [Б.м – Казанлък], Б.д.

Новооткрито през 2011 г. произведение на Петко Стайнов.
Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: (?)

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – MArh042 -
CCh-40_23_2_Alt_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : За тригласен еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст П. Сла¬вейков. – Гласова партия алт, моливен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1923]

Няма данни за досегашното изпълнение на песента.
Партитура: Благоевград., Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CCh-40_23_2_Alt_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : За тригласен еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст П. Сла¬вейков. – Гласова партия алт, моливен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1923]

Няма данни за досегашното изпълнение на песента.
Партитура: Благоевград., Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CCh-40_23_2_Part_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : За тригласен еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст П. Славейков. – Хорова партитура, моливен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1923]

Няма данни за досегашното изпълнение на песента.
Партитура: Благоевград., Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CCh-40_23_2_Spr_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : За тригласен еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст П. Славейков. – Гласова партия сопрано, мастилен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1923]

Няма данни за досегашното изпълнение на песента.
Партитура: Благоевград., Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-40_23_6_Part_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : За женски хор / Петко Стайнов ; Текст П.[Р.] Славейков. – Ксероксово копие от печатно издание. Б.м. Б.д.

Печатното издание е „Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : Учебно помагало : Книга І” със съставител Александър Куюмджиев (М 100).
Не се разполага с данни за анотиране.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – MArh045. - Датирането е направено през 2013 г. след откриването на оригиналния ръкопис на партитуратая 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >