Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-08_30_4b_Part_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изгреяло ясно слънце : Едногласна  / Петко Стайнов ; Текст народен. // Учебник по пеене за четвърти клас / Иван Христов, Иван Кайтазов, Лазар Върбанов. – Разпевно упражнение № 86, откъс от творбата. София : Народна просвета, 1959. - с. 61.
Създадена 1929.
Времетраене: [5’01’’]
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [1931]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Музика, 1988;
София, КК, ЦХС, Общ.Вн, 1989.
Дискография: CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор „Петко Стайнов” – гр. Казанлък, диригент Петя Павлович (5’01’’).
БАН – Ин-т за Изкуствознание – ГII-785 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-08_30_4c_Part_006+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изгреяло ясно слънце : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст народен. // Международен майски хоров конкурс “Проф. Георги Димитров” : Задължителна програма / Отг. ред. Любомир Митрополитски. – Хорова партитура. София, Ведомднвено издание на КК, ЦХС, Общ.Вн, 1989. – с. 9 - 15.
Творбата е създадена през 1929.
За конкурса текстът е транслитериран на латиница и преведен на френски и английски.
Времетраене: [5’01’’]
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [1931]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Музика, 1988;
София, КК, ЦХС, Общ.Вн, 1989.
Дискография: CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор „Петко Стайнов” – гр. Казанлък, диригент Петя Павлович (5’01’’).
НБКМ – М II 23668 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-08_30_4d_Part_007 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изгреяло ясно слънце : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст народен. // Хорова христоматия : Том 7 / Съставители: Стоян Кралев ; Лилия Гюлева ; Ана Белчева ; Крум Максимов. – Хорова партитура. София : Музика, 1988. – с. 127 - 133.
Творбата е създадена през 1929.
Времетраене: [5’01’’]
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [1931]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Музика, 1988;
София, КК, ЦХС, Общ.Вн, 1989.
Дискография: CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор „Петко Стайнов” – гр. Казанлък, диригент Петя Павлович (5’01’’).
НБКМ – М II 8517/7 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-08_30_4_Part_005 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изгреяло ясно слънце : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст народен. // Музикален сборник : Юношески другар :  № 11 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1931. - с. 1 - 5.
Създадена 1929.
Времетраене: [5’01’’]
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [1931]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Музика, 1988;
София, КК, ЦХС, Общ.Вн, 1989.
Дискография: CD GEGA NEW – GD 259. Смесен хор „Петко Стайнов” – гр. Казанлък, диригент Петя Павлович (5’01’’).
БАН – Ин-т Изкуствознание – П 6837/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-09_31_3_Part_007 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Катунари : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. – Хорова партитура. – Калиграфски нотен ръкопис. Стара Загора, 24.06.1962.
Баладата е създадена през 1931 г. в София.
Калиграфски препис “За нашия бай Петко Стайнов преписал Стефан Хр. Каличев - хорист от Градския пред-ставителен хор - Ст. Загора”.

Времетраене: 5’00’’
Създадена: 1931
Посвещение: на брайловия оригинал е записано: “Посвещавам тази песен на Русенския народен хор “Свети Георги”.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Наука и изкуство, 1967.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-09_31_4_Part_008 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Катунари : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. // Хорова самодейност : Библиотека : № 1 / Редколегия. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1967. - с. 13 - 20.
Баладата е създадена през 1931 г. в София.

Времетраене: 5’00’’
Създадена
: 1931
Посвещение
: на брайловия оригинал е записано: “Посвещавам тази песен на Русенския народен хор “Свети Георги”.
Първо изпълнение
: (?)
Партитура
: София, Наука и изкуство, 1967.

БАН – Ин-т за Изкуствознание – Н-2889/1967-1 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-10_19_2_Alt_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : Китка № 3 : за смесен хор / Петко Стайнов; [текст Пенчо Славейков.] – Гласова партия алт. – Моливен нотен ръкопис. [Б. м. - Казанлък], [1919].

Моливен оригинал, от неизвестна ръка.

Времетраене: 3’45”
Създадена: 1919
Първо изпълнение: (?)

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CCh-10_19_2_Part_006+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледари : Китка № 3 : за смесен хор / Петко Стайнов; текст Пенчо Славейков. – Хорова партитура. – Моливен нотен ръкопис. [Б. м. - Казанлък], 1919.
Моливен запис, от ръката на брата на композитора Захари Стайнов.

Времетраене: 3'45"
Създадена: 1919
Първо изпълнение: (?)

БАН - Централен научен архив + Фондация "Петко Груев Стайнов"  
CCh-111_28_2_Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледарски песни : Коледарска песен № 1 : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. – Хорова партитура, моливен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1928]

Времетраене: (?)
Създадена: 1928
Първо изпълнение: [1929]
Партитура: София, СНХ, 1929.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-111_28_4_Part_005 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Коледарски песни : Коледарска песен № 1 : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. - Съюз на народните хорове : [Библиотека] : № 6. – Хорова партитура. София : Печатница Петър Стайков, 1929. - с. 2 - 5.
Песента е написана в София на 14.11.1928 г.
Времетраене: (?)
Създадена: 1928
Първо изпълнение: [1929]
Партитура: София, СНХ, 1929.
БАН – Ин-т за Изкуствознание – Н 2766-6 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >