Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-23_48_4_Part_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Родина : За еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст Кузман Шишков. // Хорова самодейност : Библиотека : № 1 / Редколегия. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1967. - с. 24 - 26.
Песента е създадена през 1948.

Времетраене: 4'40"
Създадена: 1948
Първо изпълнение: [1949]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1949;
София, Наука и и изкуство, 1967.

БАН – Ин-т Изкуствознание – Н-2889/1967-1 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-24_57_2_Part_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родино : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Стефан Поптонев. - Моливен нотен ръкопис. [Б. м. - София], 1957.
Моливен запис на Ат. Гърдев от 21.ХII.1957 г.
Времетраене: 3’50’’
Създадена: 1957
Първо изпълнение: [1958]
Посвещение: На хора при Съюза на слепите в България
Партитура: София, Наука и изкуство, 1958; 
София, Наука и изкуство, 1971;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Наука и изкуство, 1978.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-24_57_3_Part_008 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родино : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Стефан Поптонев. – Калиграфски нотен ръкопис   [Б. м. - София], 1957.
Калиграфски оригинал на песента от Ат. Гърдев от 21.ХII.1957 г.
Времетраене: 3’50’’
Създадена: 1957
Първо изпълнение: [1958]
Посвещение: На хора при Съюза на слепите в България
Партитура: София, Наука и изкуство, 1958; 
София, Наука и изкуство, 1971;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Наука и изкуство, 1978.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-24_57_4a_Part_010 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родино : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Стефан Поптонев. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; Ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. – с. 89 - 98.
Създадена 1957.
Времетраене: 3’50’’
Създадена: 1957
Първо изпълнение: [1958]
Посвещение: На хора при Съюза на слепите в България
Партитура: София, Наука и изкуство, 1958; 
София, Наука и изкуство, 1971;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Наука и изкуство, 1978.
НБКМ – M II 18477 + СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CCh-24_57_4b_Part_009 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родино : “Родино, Родино...” : [За см. хор] / Петко Стайнов ; Текст Стефан Поптонев // Бели гълъби : Избрани хорови песни от български композитори = Palomas blancas : coleccion canciones para coro de compositors bulgaros /  Съставителство и редакция Любомир Митрополитски. – Хорова партитура. София : Музика. - Ч. 2. - 1978. - с. 42 – 50.
Времетраене: 3’50’’
Създадена: 1957
Първо изпълнение: [1958]
Посвещение: На хора при Съюза на слепите в България
Партитура: София, Наука и изкуство, 1958; 
София, Наука и изкуство, 1971;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Наука и изкуство, 1978.
НБКМ - М II 19565/2 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-24_57_4c_Part_010 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родино : “Родино, Родино, за празника, цяла шумиш...” : [За см. хор] / Петко Стайнов ; Текст Стефан Поптонев // Х о р о в и песни : За см. хор без съпровод /  Съставил и редактирал Тодор Попов. - Хорова партитура. София : Наука и изкуство. - Св. I. - 1971. - с. 14 – 23.
Времетраене: 3’50’’
Създадена: 1957
Първо изпълнение: [1958]
Посвещение: На хора при Съюза на слепите в България
Партитура: София, Наука и изкуство, 1958; 
София, Наука и изкуство, 1971;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Наука и изкуство, 1978.
НБКМ – M II 18107/I Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-24_57_4_Part_012 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родино : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Стефан Поптонев. // Патриотични песни от наши композитори : Библ. Музикална самодейност : № 5 (Министерство на просветата и културата : Централен дом за народно творчество) / Редколегия. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1958. - с. 5 - 15.
Песента е създадена през 1957.
Времетраене: 3’50’’
Създадена: 1957
Първо изпълнение: [1958]
Посвещение: На хора при Съюза на слепите в България
Партитура: София, Наука и изкуство, 1958; 
София, Наука и изкуство, 1971;
София, Наука и изкуство, 1973;
София, Наука и изкуство, 1978.
БАН – Ин-т за Изкуствознание – Н II-430 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-25_15_5_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Сто и двайсет души : За мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. – Хорова партитура. - Дигитална версия, Казанлък, 1915.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: 3'57"
Създадена: 1915
Първо изпълнение: [26 ноември 2001, София, Мъжки хор “Гусла”, диригент Валентин Бобевски.]
Партитура: Дигитална версия, Фондация “Петко Груев Стайнов”.

 

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-26_35_3_Part_006 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Сто двадесет души : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. – Калиграфски нотен ръкопис. – Хорова партитура. [Б. м. - София], 1936.
Мастилена калиграфия от 11 март 1936 г.
Баладата е създадена през 1935.
Времетраене: 4’45’’
Създадена: 1935
Първо изпълнение: [1936]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1936;
София, Наука и изкуство, 1966;
София, Наука и изкуство, 1967.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-26_35_4b_Part_005 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Сто двадесет души : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков // Избрани хорови песни : За мъжки хор без съпровод / Съставител и редактор Тодор Попов. – Хорова партитура. София, Наука и изкуство, 1966. – с. 46 - 50.
Баладата е създадена през 1935.
Времетраене: 4’45’’
Създадена: 1935
Първо изпълнение: [1936]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1936;
София, Наука и изкуство, 1966;
София, Наука и изкуство, 1967.
НБКМ – М II 24960 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >