Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-28_31_4_Part_006 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тайната на Струма : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Теодор Траянов. - // Музикален сборник : Юношески другар : [Библиотека] : № 13 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1932. - с. 1 - 6.
Баладата е създадена през 1931.
Първоначално е написана за мъжки хор, а впоследствие е преработена за смесен хор.
Времетраене: 6’50’’
Създадена: 1931
Първо изпълнение: [1932]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1932;
София, Наука и изкуство, 1966;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Музика, 1988.
Дискография: Балкантон ВХА 394. Хорови балади от Петко Стайнов. Хор “Родна песен”, диригент Михаил Милков;
CD GEGA NEW – GD 259. Народен хор “Гусла”, дир. .Васил Стефанов.
БАН – Ин-т за изкуствознание – П 6837/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-29_50_2_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Три дена се били : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Бозаков. – Моливен нотен ръкопис. – Хорова партитура. [Б. м. - София], 1950.
Моливен запис на проф. Атанас Гърдев  - завършена на 21.ХІІ.1950 г.

Времетраене: 4'30"
Създадена: 1950
Първо изпълнение: [1951]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1951;
София, Наука и изкуство, 1973.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-29_50_4a_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Три дена се били : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Бозаков. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; Ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. - с. 50 - 53.
Създадена 1950.

Времетраене: 4'30"
Създадена: 1950
Първо изпълнение: [1951]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1951;
София, Наука и изкуство, 1973.

НБКМ – M II 18477 + СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CCh-29_50_4_Part_005 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Три дена се били : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Бозаков. // Шест песни за еднороден хор : Еднороден хор 76 : Музикална библиотека “Художествена самодейност” / Ред. Панчо Владигеров. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1951. – с. 1 – 4.
Баладата е създадена през 1950 г.

Времетраене: 4'30"
Създадена: 1950
Първо изпълнение: [1951]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1951;
София, Наука и изкуство, 1973.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Сб 78 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-30_61_3_Part_003+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Три пътеки : За тригласен дамски хор / Петко Стайнов; текст Петър Лаловски. – Мастилен нотен ръкопис. Хисаря, 5 септември 1961.
Времетраене: (?)
Създадена: 1961
Първо изпълнение: [София, 26 ноември 2001, СКХ “Васил Арнаудов”, диригент Теодора Павлович.]
Посвещение: “Посвещавам тази песе на дамския самодеен хор при санаториума на МНО – Хисаря и на неговия диригент д-р Тодор Трайков”.
Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
CCh-31_15_ 3_Alt_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тръгнала Лиляна : Китка народни песни за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст народен. – Нотен лист на гласова партия - алт, мастилен ръкописен препис от неизвестна ръка. Б.м. [Казанлък] 30.03.1918. – 2с.

Китката е написана в Казанлък през 1915 г. Брайловият й оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: (?)
Създадена: 1915.
Първо изпълнение:  (?)
Партитура: Дигитална версия, Фондация „Петко Груев Стайнов”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. 
CCh-31_15_ A1_3_Part_010 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тръгнала Лиляна : Китка народни песни за смесен хор : Аранжимент за народен женски хор / Петко Стайнов ; аранж. Георги Генов. Текст народен. – Хорова партитура. – Калиграфски ръкопис. София, 2001.
Оригиналната версиа на китката е написана в Казанлък през 1915 г.
Брайловият й оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: [5'15"]
Създадена: 1915.
Аранжирана: 2001.
Първо изпълнение на аранжимента: София 6 декември 2001, НФА “Филип Кутев”, гл. худ. ръководител Елена Кутева, дир. Георги Генов.
Партитура: Дигитална версия, Фондация “Петко Груев Стайнов”.

Георги Генов, София + Национален фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" Фондация “Петко Груев Стайнов”, София.
CCh-31_15_ A1_5_Part_007+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тръгнала Лиляна : Китка на¬родни песни за смесен хор : Аранжимент за народен жен¬ски хор / Петко Стайнов ; аранж. Георги Генов. Текст наро¬ден. – Хорова партитура. – Дигитална версия. София, 2005.
Оригиналната версия на китката е написана в Казанлък през 1915 г.
Брайловият й оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.
Аранжиментът е направен през 2001 год.

Времетраене:  [5'15"]
Създадена: 1915.
Аранжирана: 2001.
Първо изпълнение на аранжимента: София 6 декември 2001, НФА “Филип Кутев”, гл. худ. ръководител Елена Кутева, дир. Георги Генов.
Партитура: Дигитална версия, Фондация “Петко Груев Стайнов”.

Фондация ”Петко Груев Стайнов”, София -
CCh-31_15_5_Part_015 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тръгнала Лиляна : Китка народни песни за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст народен. – Хорова партитура. – Дигитална версия. Казанлък, 1915.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: 5'15"
Създадена: 1915.
Първо изпълнение: София, 1999. Женски хор на БНР, диригент Методи Матакиев.
Партитура: Дигитална версия, Фондация “Петко Груев Стайнов”.

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-32_33_4a_Part_015 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Урвич : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Николай Ракитин. // Хорови песни за смесен хор / Петко Стайнов ; Ред. Душка Тодорова. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1967. - с. 37 - 51.
Баладата е създадена през 1933 г.

Времетраене: 9'20"
Създадена: 1933
Първо изпълнение: [1934]
Посвещение: “Посвещавам на Ломския народен хор “Петко Стайнов”, Компонистът"
Партитура: София, СНХ, 1934;
София, Наука и изкуство, 1967;
София, Музика, 1988.
Дискография: Балкантон ВХА 394. Хорови балади от Петко Стайнов. Хор “Родна песен”, диригент Михаил Милков.

СБК - M II 1339 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >