Хорово творчество - Други песни Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Хорови песни на Петко Стайнов - малки форми
(по азбучен ред до № 27, вкл. и новооткрити)

CPs-01 - ВЕЧЕР НАД ЛАГЕРА - песен за еднороден двугласен детски хор, Георги Алексиев (1961)
CPs-01a - ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА - тригласна, Народна песен [?]
CPs-02 - ЕСЕН - за детски хор, Емануил Попдимитров (1961) 
CPs-03 - ЕСЕННА ЖАЛБА – двугласна, Николай Монев (1947) 
CPs-04 - ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА - коледарско хоро за еднороден хор, текст народен (1930) 
CPs-05 - КОЛЕДАРСКО ХОРО – двугласна, Народна песен (?) 
CPs-06 - МАРТЕНСКИ ПРИПЕВКИ – двугласна, Николай Марангозов (1953) 
CPs-07 - МЕСЕЧИНКА – двугласна, Константин Величков (1947) 
CPs-08 - МЛАДЕЖКА ПЕСЕН – непубликувана, (?) (1950) 
CPs-09 - НАРОДНА ПЕСЕН – двугласна, Николай [Камен] Зидаров (1953) 
CPs-10 - НОЩЕН ПОХОД – двугласна, Цветан Ангелов (1949) 
CPs-11а - ЕЛХИЧКА - за детски хор, (?) (1961) 
CPs-12 - ПЕСЕН ЗА ГОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ - за смесен хор, Димитър Пантелеев (1953) 
CPs-13 - ПЕСЕН ЗА СТАЛИН - за смесен хор, Н.Вълчев и Орлин Орлинов (1953) 
CPs-14 - ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР – двугласна, Симеон Маринов (1958) 
CPs-16 - ПОТОЧЕ – двугласна, Без автор (1958) 
CPs-17 - ПРАЗНИКЪТ НА СТАЛИН - в народен тон, Никола Ланков (1949) 
CPs-18 - ПРЕДИ ВАКАНЦИЯТА - за тригласен детски хор, Георги Алексиев (1961) 
CPs-19 - ПРИВЕТ НА СТАЛИН ОТ СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА – тригласна, Елисавета Багряна (1950) 
CPs-20 - ПРОЛЕТ - за двугласен (вероятно детски) хор, Асен Разцветников (1961) 
CPs-21 - ПЪРВА ВЕЧЕР – тригласна, Иван Давидков (1949) 
CPs-22 - ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН – тригласна, Иван Попов (1949) 
CPs-23 - РОДНОТО МИ СЕЛО – двугласна, Калина Малина (1958) 
CPs-24 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 80 – двугласна, Без текст (1949) 
CPs-25 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 31 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-26 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене № 102 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-27 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене – двугласна, Без текст (1953) 
CPs-32 - МАРШ НА КАЗАНЛЪШКИТЕ МЛАДЕЖИ – РАЗУЗНАВАЧИ - четиригласна [за мъжки хор], поручик Марин Симеонов (1924) 
CPs-34 - РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СТАЛИН (идентична с № 17 Празникът на Сталин) - народна песен, Н. Ланков (1949) 
CPs-35 - БЪЛГАРИО МИЛА, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ - за смесен хор, Проект за Химн на НРБ (1950)

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-08_50_3_002+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Младежка песен : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст [Б. а.]. – Партитура. – Калиграфски нотен ръкопис. [Б.м.], 1950.
Калиграфският оригинал на песента е от ръката на Ат. Гърдев от 14.IХ.1950 г.

Времетраене: 2'20"
Създадена: 1950.
Първо изпълнение: (?)

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-09_53_4_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Народна песен : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Камен Зидаров. // Пеенка за седми клас / Съставители Бочев, Б., Г. Димитров, Т. Попов, Цв. Ангелов. – Партитура. София : Народна просвета, 1953. - с. 79.
Времетраене: (?)
Създадена: 1953.
Първо изпълнение: [1953]
Партитура: София, Народна просвета, 1953.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II – 759 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-10_48_2_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Нощен поход : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Цветан Ангелов. – Партитура. - Моливен нотен ръкопис. [Б. м.], 08.06.1949.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949 [1948].
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна младеж, 1949.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-10_48_3_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Нощен поход : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Цветан Ангелов. – Партитура. - Калиграфски нотен ръкопис. [Б. м. - София], 08.06.1949.
Калиграфският оригинал е на  Атанас Гърдев.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949 [1948].
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна младеж, 1949.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-10_48_4_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Нощен поход : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Цветан Ангелов. // Лагерни песни : Сборник : Музикална библиотека Песни за септемврийчето / Ред. Филип Кутев. – Партитура. София : Народна младеж, 1949. - с. 27 - 28.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949 [1948].
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна младеж, 1949.
БАН – Ин-т за изкуствознание – П – 6 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-11а_61_5_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Елхичка : За детски хор / Петко Стайнов ; Текст  без автор. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 1961.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: 2'50"
Създадена: 1961.
Първо изпълнение: София, 29 ноември 2003. Хорова школа “Света Праскева”, дир. Петя Павлович.

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-12_53_2_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен за горските работници : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Пантелеев. – Хорова партитура. - Моливен нотен ръкопис. [Б. м.], 1953.
Моливният оригинал на песента е от ръката на съпругата на композитура Стефанка  от 10.VІ.1953 г.
Времетраене: (?)
Създадена: 1953.
Първо изпълнение: [1953].
Партитура: София, Наука и изкуство, 1953.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-12_53_4_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен за горските работници : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Пантелеев. // Дружба и мир : Хорови песни : Кн. 6 / Ред. Панчо Владигеров ; Лит. ред. Младен Исаев. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1953. - с. 2 – 3.
Времетраене: (?)
Създадена: 1953.
Първо изпълнение: [1953].
Партитура: София, Наука и изкуство, 1953.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Сб – 117 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-13_51_4a_002+3 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен за Сталин : “Пей Балкане, горд, свободен : За 2-гл. хор / Петко Стайнов [Без автор на текста]. // Химни и популярни песни : Малка хорова библиотека : № 13 / Съставител Петър Бояджиев ; Ред. Панчо Владигеров. – Хорова партитура. – София : Наука и изкуство, 1951. - с. 30 - 31.
Времетраене: (?)
Създадена: 1953.
Първо изпълнение: [1953].
Партитура: София, Наука и изкуство, 1953.
Народна библиотека“Кирил и Методий” - M 831 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-13_53_4_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен за Сталин : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Найден Вълчев и Орлин Орлинов. // Дружба и мир : Хорови песни:  кн. 6 / Ред. Панчо Владигеров ; Лит. ред. Младен Исаев. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1953. - с. 1 - 2.
Времетраене: (?)
Създадена: 1953.
Първо изпълнение: [1953].
Партитура: София, Наука и изкуство, 1953.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Сб - 117 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >