Хорово творчество - Други песни Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Хорови песни на Петко Стайнов - малки форми
(по азбучен ред до № 27, вкл. и новооткрити)

CPs-01 - ВЕЧЕР НАД ЛАГЕРА - песен за еднороден двугласен детски хор, Георги Алексиев (1961)
CPs-01a - ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА - тригласна, Народна песен [?]
CPs-02 - ЕСЕН - за детски хор, Емануил Попдимитров (1961) 
CPs-03 - ЕСЕННА ЖАЛБА – двугласна, Николай Монев (1947) 
CPs-04 - ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА - коледарско хоро за еднороден хор, текст народен (1930) 
CPs-05 - КОЛЕДАРСКО ХОРО – двугласна, Народна песен (?) 
CPs-06 - МАРТЕНСКИ ПРИПЕВКИ – двугласна, Николай Марангозов (1953) 
CPs-07 - МЕСЕЧИНКА – двугласна, Константин Величков (1947) 
CPs-08 - МЛАДЕЖКА ПЕСЕН – непубликувана, (?) (1950) 
CPs-09 - НАРОДНА ПЕСЕН – двугласна, Николай [Камен] Зидаров (1953) 
CPs-10 - НОЩЕН ПОХОД – двугласна, Цветан Ангелов (1949) 
CPs-11а - ЕЛХИЧКА - за детски хор, (?) (1961) 
CPs-12 - ПЕСЕН ЗА ГОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ - за смесен хор, Димитър Пантелеев (1953) 
CPs-13 - ПЕСЕН ЗА СТАЛИН - за смесен хор, Н.Вълчев и Орлин Орлинов (1953) 
CPs-14 - ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР – двугласна, Симеон Маринов (1958) 
CPs-16 - ПОТОЧЕ – двугласна, Без автор (1958) 
CPs-17 - ПРАЗНИКЪТ НА СТАЛИН - в народен тон, Никола Ланков (1949) 
CPs-18 - ПРЕДИ ВАКАНЦИЯТА - за тригласен детски хор, Георги Алексиев (1961) 
CPs-19 - ПРИВЕТ НА СТАЛИН ОТ СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА – тригласна, Елисавета Багряна (1950) 
CPs-20 - ПРОЛЕТ - за двугласен (вероятно детски) хор, Асен Разцветников (1961) 
CPs-21 - ПЪРВА ВЕЧЕР – тригласна, Иван Давидков (1949) 
CPs-22 - ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН – тригласна, Иван Попов (1949) 
CPs-23 - РОДНОТО МИ СЕЛО – двугласна, Калина Малина (1958) 
CPs-24 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 80 – двугласна, Без текст (1949) 
CPs-25 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 31 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-26 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене № 102 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-27 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене – двугласна, Без текст (1953) 
CPs-32 - МАРШ НА КАЗАНЛЪШКИТЕ МЛАДЕЖИ – РАЗУЗНАВАЧИ - четиригласна [за мъжки хор], поручик Марин Симеонов (1924) 
CPs-34 - РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СТАЛИН (идентична с № 17 Празникът на Сталин) - народна песен, Н. Ланков (1949) 
CPs-35 - БЪЛГАРИО МИЛА, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ - за смесен хор, Проект за Химн на НРБ (1950)

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-21_49_3_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първа вечер : Тригласна / Петко Стайнов ; Текст Иван Давидков. – Хорова партитура. – Калиграфски  нотен ръкопис, [Б. м. - София], 1949.
Калиграфски оригинал от ръката на Атанас Гърдев.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна младеж, 1949.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-21_49_4_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първа вечер : Тригласна / Петко Стайнов ; Текст Иван Давидков. // Сборник Лагерни песни : Музикална библиотека Песни за септемврийчето / Ред. Филип Кутев. – Хорова партитура. София : Народна младеж, 1949. - с. 29 – 30.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна младеж, 1949.
БАН – Ин-т за изкуство-знание – П – 6 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-22a_47_4_002+2 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първомайска песен : “Дъждът площадите изми...” : За 2 гласа / Петко Стайнов ; текст Иван Давидков. // Трудови и първомайски песни : На два гласа : Малка хорова библиотека : № 9 / Съставил Петър Бояджиев. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1951. – с. 48 – 49.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: [1951].
Партитура: София, Наука и изкуство, 1951.
Народна библиотека“Кирил и Методий” - М 1221 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-22_47_2_003 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първомайска песен : Тригласна / Петко Стайнов ; Текст Иван Попов. – Хорова партитура. – Моливен нотен ръкопис. [Б. м. – София], 1949.
Моливният запис е от ръката на проф. Атанас Гърдев с дата 14.ІІІ.1949.
Има бележка за съставяне на калиграфска партитура и за 4 гласа.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: (?)
Партитура:  (?)
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-22_47_3_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първомайска песен : Тригласна / Петко Стайнов ; Текст Иван Попов. – Хорова партитура. – Калиграфски нотен ръкопис. [Б. м. – София], [Б. г.].
Калиграфският оригинал е от ръката на проф. Атанас Гърдев.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: (?)
Партитура:  (?)
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-23_58_4_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родното ми село : Двугласна / Петко Стайнов ; текст Калина Малина. // Учебник по пеене за пети клас / Бояджиев, П., Ив. Христов и Н. Исаева. – Разпевно упражнение. София : Народна просвета, 1958. - с. 110 - 111.
Времетраене: (?)
Създадена: 1958.
Първо изпълнение: [1958 или София, 26 ноември 2001. Хор на софийските момчета, диригент Адриана Благоева].
Партитура: София, Народна просвета, 1958.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 753 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-23_58_5_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Родното ми село : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Калина Малина. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 1961.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.
Времетраене: (?)
Създадена: 1958.
Първо изпълнение: [1958 или София, 26 ноември 2001. Хор на софийските момчета, диригент Адриана Благоева].
Партитура: София, Народна просвета, 1958.
Фондация  
CPs-24_49_4_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен – Разпевно упражнение по пеене № 80 : Двугласна / Петко Стайнов ; [Без текст].  // Нотно пеене за трети клас / Бочев, Б., Г. Димитров, Д. Бойчев, Д. Гончаров, Др. Тумангелов. София : Народна просвета, 1949. - с. 26.
Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна просвета, 1949.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 703 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-25_59_4_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен - Разпевно упражнение по пеене № 31 : Двугласна / Петко Стайнов ; [Без текст].  // Учебник по пеене за четвърти клас /  Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. София : Народна просвета, 1959. - с. 25.
Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: [1959].
Партитура: София, Народна просвета, 1959.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 785 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-26_59_4_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен – Разпевно упражнение по пеене № 102 : Двугласна / Петко Стайнов ; [Без текст].  // Учебник по пеене за четвърти клас / Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. София : Народна просвета, 1959. - с. 68.
Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: [1959].
Партитура: София, Народна просвета, 1959.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 785 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >