Учебни упражнения Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CUch_20_2_001_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение : Uebung 1 / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 14.10.1920, с. 2.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_20_2_002_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение : Lied / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 17.10.1920, с. 1.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_20_2_003_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 24.10.1920, с. 1.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_20_2_004_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 28.10.1920, с. 1.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_20_2_005_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 30-31.10.1920, с. 1.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_20_2_006_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 01.11.1920, с. 1.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_20_2_007_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 10-13.11.1920, с. 1.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_21_2_001_009 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 16.03.1921, с. 9.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CUch_21_2_002_003 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Учебно упражнение : 4 Stimmige Motette / Петко Стайнов. - Партитура – Моливен ръкопис. Брауншвайг, 11.04.1921, с. 3.
Моливен нотен ръкопис от ръката на брата на Петко Стайнов, Захари, който го е придлужавал по време на следването му в Германия до 1922 г.
Упражнение по хармония и малки композиционни форми от следването в частната консерваторията “Розановски” в Брауншвайг с поправките и оценките на преподавателите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 | следваща >