Симфонични творби - Аранжименти Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Аранжименти на симфоничната сюита "Тракийски танци" - цялостни или на отделни танци - за различни оркестрови и камерни състави и соло инструменти:

CSf-01_25_A01 - "Тракийски танци" - аранжимент за салонен оркестър от Евгений Столица
CSf-01_25_A02 - "Тракийски танци" - аранжимент - за духов оркестър – оркестрирал Димитър Божинов
CSf-01-4_25_A05 - “Ръченица” – аранжимент за акордеонен оркестър от Гергана Влъчкова
CSf-01-4_25_A06 - "Ръченица" - аранжимент за соло класическа китара от Асен Маринов
CSf-01-4_25_A07 - “Ръченица” – парафраза за пиано и за пиано и оркестър от Виктор Чучков
CSf-01-4_25_A08 - "Ръченица" - аранжимент за квартет класически китари от Асен Маринов
CSf-01-4_25_A10 - “Ръченица” – аранжимент за две цигулки и пиано от Джефри Дийн
CSf-01-2_25_A11 - “Мечкарски танц” – аранжимент за виолоночело и пиано от Джефри Дийн
CSf-01-4_25_A13 - “Ръченица” – аранжимент за струнен оркестър от Емил Янев
CSf-01-1_25_A14 - “Пайдушко” – аранжимент за акордеонен оркестър ота Йордан Йорданов
CSf-01-4_25_A15 - “Ръченица” – аранжимент за акордеонен оркестър на Йордан Йорданов
CSf-01_25_A16 - "Тракийски танци" - аранжимент за естраден оркестър на Евгений Столица (пиано дирекцион)
CSf-01-1_25_A17 - "Пайдушко" - аранжимент за ученически духов оркестър (авторски)
CSf-01-3_25_A18 - “Хоро” – аранжимент за духов оркестър от Димитър Божинов
CSf-01-4_25_A18 - “Ръченица” – аранжимент за духов оркестър на Димитър Божинов
CSf-01-4_25_A19 - "Ръченица" - аранжимент за ударни от Димитър Манолов
CSf-01-4_25_A20 - “Ръченица” – вокален аранжимент от Надя Тончева
CSf-01-4_25_A21 - "Ръченица" - аранжимент за ударни от Августина Серафимова
CSf-01-1_25_A23 - "Пайдушко" - аранжимент за пиано от Марио Ангелов
CSf-01-2_25_A24 - "Мечкарски танц" - аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Джефри Дийн
CSf-01-4_25_A29 - "Ръченица" - аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Джефри Дийн
CSf-01-4_25_A32 - "Ръченица" - аранжимент за биг-бенд от Георги Борисов
CSf-01-4_25_A33 - "Ръченица" - обработка за цигулка и пиано от Недялчо Тодоров

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-01-4_25_A20_3_Part_006+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Вокален аранжимент / Петко Стайнов ; аранж. Надя Тончева. – Партитура. – Калиграфски ръкопис (ксероксово копие на авторския оригинал). Стара Загора, [1980].
Творбата е създадена през 1925 – 1926, а аранжиментът – през [1980].

Времетраене: 4’23”
Състав на ансамбъла: соправо, алт, тенор и бас;
Първо изпълнение: [1980[.
Създаване на аранжимента: [1980].
Дискография: Запис БНР.

Надя Тончева, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-4_25_A20_4_Part_011+3 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Вокален аранжимент / Петко Стайнов ; аранж. Надя Тончева.– Партитура. София : СБК&ФПГС, 2007. – 11 с.

Времетраене: 4’23”
Състав на вокалната група: соправо, алт, тенор и бас;
Първо изпълнение: [1980]
Създаване на аранжимента: [1980]
Дискография: Запис БНР.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София. -
CSf-01-4_25_A21_4_Glkn+T-rin+Trgl_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Августина Серафимова. – Щимове за Глокеншпил, Дайре и Триъгълник. София : ФПГС, 2013. – 3с.

Времетраене: 5'06"
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Тамбурино, Триангел.
Аранжимент: 1999.
Първо изпълнение: [1999], Ансамбъл «Акцент».

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-4_25_A21_4_Mrmb_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Августина Серафимова. – Щимове за Маримба. София : ФПГС, 2013. – 3с.

Времетраене: 5'06"
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Тамбурино, Триангел.
Аранжимент: 1999.
Първо изпълнение: [1999], Ансамбъл «Акцент».

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-4_25_A21_4_Part_016+3 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Августина Серафимова. – Партитура. София : ФПГС, 2013. – 16с.

Времетраене: 5'06"
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Тамбурино, Триангел.
Аранжимент: 1999.
Първо изпълнение: [1999], Ансамбъл «Акцент».

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-4_25_A21_4_SilII_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Августина Серафимова. – Щимове за Ксилофон ІІ. София : ФПГС, 2013. – 3с.

Времетраене: 5'06"
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Тамбурино, Триангел.
Аранжимент: 1999.
Първо изпълнение: [1999], Ансамбъл «Акцент».

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-4_25_A21_4_SilI_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Августина Серафимова. – Щимове за Ксилофон І. София : ФПГС, 2013. – 3с.

Времетраене: 5'06"
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Тамбурино, Триангел.
Аранжимент: 1999.
Първо изпълнение: [1999], Ансамбъл «Акцент».

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-4_25_A21_4_Vibr_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Августина Серафимова. – Щимове за Вибрафон. София : ФПГС, 2013. – 3с.

Времетраене: 5'06"
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Тамбурино, Триангел.
Аранжимент: 1999.
Първо изпълнение: [1999], Ансамбъл «Акцент».

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-4_25_A29_4_Part_012+3 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за пиано, цигулка и виолончело / Петко Стайнов ; аранж. Джефри Дийн. – Партитура. София : СБК&ФПГС, 2008. – 12 с.

Времетраене: (?)
Аранжимент: 2007.
Посвещение: на „Бостън Трио”, И. Муресану, А. Елдредж, Х. Парк.
Първо изпълнение: 2007, Трио „Арденца”.
Партитура: С., СБК&ФПГС, 2008.
Дискография: няма издания.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-01-4_25_A29_4_Vno_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІV Ръченица : Аранжимент за пиано, цигулка и виолончело / Петко Стайнов ; аранж. Джефри Дийн. – Щимове за цигулка. София : СБК&ФПГС, 2008. – 3 с.

Времетраене: (?)
Аранжимент: 2007.
Посвещение: на „Бостън Трио”, И. Муресану, А. Елдредж, Х. Парк.
Първо изпълнение: 2007, Трио „Арденца”.
Партитура: С., СБК&ФПГС, 2008.
Дискография: няма издания.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >