Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за народната песен Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_59_007_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Народното творчество е начало на всяко изкуство / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 99 - 100.
Статия за народната песен – “велика учителка на българските композитори”, от която би трябвало да се учат и младите. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D01_61_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Извор на вдъхновение, красота и мъдрост / [Петко Стайнов]. - Машинописен препис. [Б. м.] [Б. г. - 1961].
Отбелязана публикация в Родопски устрем, Смолян, бр. 65, 19.08.1961.
Статията се отнася за  проведения събор-надпяване в Смолян (Рожен). Разглежда родопската песен. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_61_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Извор на вдъхновение, красота и мъдрост / Петко Стайнов. // Родопски устрем (Смолян), № 65, 19 авг. 1961.
Статията се отнася за проведения събор-надпяване в Смолян (Рожен). Разглежда родопската песен. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_61_005_00 | преглед | заявка
ПРИ ЧИСТИЯ извор на народнто творчество / Петко Стайнов. // Дунавска правда (Русе), ХII, № 125, 27 май 1961.
Част от дописка, чийто автор не е ясен, защото изрезката е непълна.
Ангажимент по време на фолклорен концерт в Тръстеник за записване на песните от Института за музика при БАН. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_61_006_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Извор на красота, поезия и мъдрост / Петко Стайнов. // Народна култура, V, № 33, 19 авг. 1961.
Статия за родопската песен и впечатления от събора-надпяване, състоял се на “Рожен” от 11 до 13.08.1961 г. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D01_61_006_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Съборът-надпяване на Рожен : Родопската песен извор на красота, поезия и мъдрост / акад. П. Стайнов. Машинописен оригинал. [Б. м.][1961].
Статия за родопската песен и впечатления от събора-надпяване, състоял се на “Рожен” от 11 до 13.08.1961 г. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4555 / 02 и 03 Няма направено копие  
D01_61_006_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Извор на красота, поезия и мъдрост / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 33 - 34.
Статия за родопската песен и впечатления от събора-надпяване, състоял се на “Рожен” от 11 до 13.08.1961 г. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D01_61_008_01 | преглед | заявка
Петко Стайнов.
Празник на тракийската народна песен в Хасково. Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1961].
Статия за Празника на тракийското народно изкуство, състоял се на 23 и 24.09.1961 в Хасково. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_61_008_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски народни песни / Петко Стайнов. // Литературен фронт, ХVII, № 40, 5 окт. 1961.
Статия за Празника на тракийското народно изкуство, състоял се на 23 и 24.09.1961 в Хасково. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_61_008_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски народни песни / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 35 - 37.
Статия за Празника на тракийското народно изкуство, състоял се на 23 и 24.09.1961 в Хасково. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >