Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за народната песен Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_61_009_01 | преглед | заявка

СТАЙНОВ Петко.
Живее и процъфтява народното изкуство / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал [Б. м.] [Б.г. - 1961].
Отбелязана публикация в Хасковска трибуна, Хс, ХVІІІ, бр. 115, 26.10.1961.

Статия за Празника на тракийското народно изкуство, състоял се на 23 и 24.09.1961 в Хасково. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_61_009_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ Петко.
Живее и процъфтява народното изкуство / Петко Стайнов. // Хасковска трибуна (Хасково), ХVIII, № 115, 26 септ. 1961.
Статия за Празника на тракийското народно изкуство, състоял се на 23 и 24.09.1961 в Хасково. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D01_61_010_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Събори-надпявания / акад. Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на статия. София, 23.08.1961.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 – 2с.

За „Советская культура”.

Транскрипция на брайлов оригинал на нерегистрирана в архивите до 2010 г. статия. Запознава със същността на българското народно музикално творчeство и смисъла на съборите-надпявания – към 1961 г. проведени в Граматиково и Тервел и на Рожен.
Статията е предназначена за „Советская культура”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/61/001 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D01_62_006_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
От песента българинът никога не се е делил / Петко Стайнов. // Земеделско знаме, LX, № 5055, 2 дек. 1962.
Изявление за съборите-надпявания, проведени през последните години в Граматиково, Тервел, на “Рожен”, Хасково, Елхово, Търново, Батак, Пирин, Сливен, на Витоша и др. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_62_006_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
От песента българинът никога не се е делил / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 38 - 39.
Изявление за съборите-надпявания, проведени през последните години в Граматиково, Тервел, на “Рожен”, Хасково, Елхово, Търново, Батак, Пирин, Сливен, на Витоша и др. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_65_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Основа за нови открития / [Петко Стайнов]. – Машинописни оригинал [Б. м.] [Б. г. - 1965].
Отбелязана публикация в Народна култура”, IХ, бр. 34, 21.08.1965, с. 3.
Идентично с BAN-151_073_002_001-002.
Отзив за Събора на народното творчество в Копривщица и значението му за музикалните творци. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_65_001_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко. Основа за нови открития / Петко Стайнов. // Народна култура, IХ, № 34, 21 авг. 1965, с. 3. Отзив за Събора на народното творчество в Копривщица и значението му за музикалните творци. БАН - Централен научен архив няма  
D01_65_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Неувяхваща красота / Петко Стайнов. // Народна младеж, ХХI, № 182, 4 авг. 1965 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Изявление във връзка с предстоящия Национален събор на народното торчество в Копривщица. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_65_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Неувяхваща красота / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 40 - 41.
Изявление във връзка с предстоящия Национален събор на народното торчество в Копривщица. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_65_005_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
На голяма висота : акад. Петко Стайнов за Първия национален събор на народното творчество : [Интервю] / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, ХХI,  № 6514, 17 авг. 1965 : с ил.
Малка портретна снимка на Петко Стайнов.
Изявление на Петко Стайнов за впечатленията му от Първия национален събор на народното творчество. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >