Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_38_008_05 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г.].
Идентична с MIk-NID_4554_002 и MIk-NID_4556_017.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_38_008_06 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г. - 1938].
Идентична с BAN-151_054_001 и MIk-NID_4556_017.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. Исторически музей “Искра”, Казанлък - N 4554/2 и 3 = № № 4554/37 и 4556/17 Няма направено копие  
D02_38_008_07 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов, председател на БПС. - Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г. - 1965].
Идентична с BAN-151_054_001 и MIk-NID_4554_002.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4556/17 = No 4554/2-3 и 37 Няма направено копие  
D02_38_008_08 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 54 - 55.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. Фондация "Петко Груев Стайнов", София Няма направено копие  
D02_38_008_09 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко. Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. // БАЛАРЕВА, Агапия. Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил / Агапия Баларева. – София, 1968, с. 99 - 100. Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_40_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската музика в разцвет : разговор с проф. Петко Стайнов : [Интервю]  / Петко Стайнов. // Дъга, VІІ, № 337, 9 ян. 1940.
Подпис: В.
Интервю по повод предстоящото турне на хор "Гусла" в девет града на Германия. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_40_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската музика в разцвет : разговор с проф. Петко Стайнов : [Интервю] / Петко Стайнов. // Дъга, VІІ, № 337, 9 ян. 1940.
Подпис: В.
Изрезка, идентична с 03-2000_D_40_001_00.
Интервю по повод предстоящото турне на хор "Гусла" в девет града на Германия.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_40_001_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската музика в разцвет : разговор с проф. Петко Стайнов : [Интервю]  / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 56 - 57.
Интервю по повод предстоящото турне на хор "Гусла" в девет града на Германия. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_40_001_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската музика в разцвет : разговор с проф. Петко Стайнов : [Интервю]  / Петко Стайнов. // БАЛАРЕВА, Агапия. Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил / Агапия Баларева. – София, 1968, с. 101 - 102.
Интервю по повод предстоящото турне на хор "Гусла" в девет града на Германия. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_40_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една среща с компониста Петко Стайнов : [Интервю] / Петко Стайнов. (Репортажи на “Нова вечер”). // Нова вечер, Пловдив, № 16, 21 юни 1940.
Подпис: Г. Василев.
Интервю за най-същественото в българския музикален живот през изтеклата година. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >