Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_40_008_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният компонист / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1940].
Идентично с MIk-NID_4553_025.
Статия за творчеството на Добри Христов и за мястото му в българската музикална култура.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_40_008_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният компонист / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1940].
Идентично с BAN-151_082_001.
Статия за творчеството на Добри Христов и неговото място в българската музикална култура.
Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/25 = № 4553/19 Няма направено копие  
D02_40_008_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният композитор / Петко Стайнов. // Юбилеен лист за Добри Христов. – София : Дружество на българските композитори “Съвременна музика”. 1940. (Ед. л.).
Статия за творчеството на Добри Христов и за мястото му в българската музикална култура. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_40_008_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният композитор / Петко Стайнов. // Нова вечер, І, № 214, 26 дек. 1940, с. 4.
Статия за творчеството на Добри Христов и за мястото му в българската музикална култура. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_40_008_05 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният композитор / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 58 - 59.
Статия за творчеството на Добри Христов и за мястото му в българската музикална култура. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_40_009_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Реч произнесена по Радио София по повод концерт на дружеството на българските компонисти "Съвременна музика" в чест на Добри Христов / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал, 25 дек. 1940 [София].
Реч за новото изкуство на  българския композитор, изразител на духа на новото време, опиращо се на любовта към народната песен, научена от Добри Христов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_40_009_02 | преглед | заявка
РЕЧ произнесена от Петко Стайнов, председател на др-вото на българските компонисти “Съвременна музика”  пред микрофона на Радио София, на 25.ХII.1940 г.  по случай концерта на същото др-во в чест на Добри Христов / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал, 25 дек. 1940 [София]. Реч за новото изкуство на българския композитор, изразител на духа на новото време, опиращо се на любовта към народната песен, научена от Добри Христов. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/4 = № 4554/16 = № 4554/22 = № 4554/29 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_41_007_01 | преглед | заявка
[СТАЙНОВ, Петко.]
[Никога животът не се е стремил с такава настойчивост и последователност …] / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1941].
Статия за новото изкуство на българския композитор, изразител на духа на новото време, което се нуждае от всеобща подкрепа. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/16 и 17 = № 4554/04 = № 4554/22 = № 4554/29 Няма направено копие  
D02_41_007_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
България изживява разцвета на една музикална пролет / Петко Стайнов. // Вестник на вестниците, ХХV, № 1351 15 юни 1941.
Статия за новото изкуство на българския композитор, изразител на духа на новото време, което се нуждае от всеобща подкрепа. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_41_007_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
България изживява разцвета на една музикална пролет / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 60 - 61.
Статия за новото изкуство на българския композитор, изразител на духа на новото време, което се нуждае от всеобща подкрепа. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >