Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_41_007_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
България изживява разцвета на една музикална пролет / Петко Стайнов. // БАЛАРЕВА, Агапия. Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил / Агапия Баларева. – София, 1968, с. 118 - 119.
Статия за новото изкуство на българския композитор, изразител на духа на новото време, което се нуждае от всеобща подкрепа. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_43_007_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Ангел Букорещлиев / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1943].
Статия за човека, пианиста, композитора, диригента, изследователя, педагога и музикалния общественик Антел Букорещлиев. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/27 Няма направено копие  
D02_43_007_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Ангел Букорещлиев / Петко Стайнов. // Зора, ХХV, № 7062, 10 ян. 1943, с. 8. 
Статия за човека, пианиста, композитора, диригента, изследователя, педагога и музикалния общественик Антел Букорещлиев. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_43_007_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Ангел Букорещлиев / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 62 - 63.               
Статия за човека, пианиста, композитора, диригента, изследователя, педагога и музикалния общественик Антел Букорещлиев. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_46_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният компонист / П.Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [1946].
Статия за Добри Христов и неговото място в българската музикална култура по повод пет годни от смъртта му на 23.01.1941. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4553/21 Няма направено копие  
D02_46_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Добри Христов - народният компонист / П. Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [1946].
Статия за Добри Христов и неговото място в българската музикална култура по повод пет годни от смъртта му на 23.01.1941. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4553/21 Няма направено копие  
D02_48_009_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
“Момчил”, опера от Л. Пипков / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г. - 1948].
За единството между личния творчески стил и българския национален музикален стил в творчеството на Любомир Пипков и цялостен анализ на операта му “Момчил”. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/16 Няма направено копие  
D02_48_009_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
“Момчил”, опера от Л. Пипков / П. Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 67 - 71.
Отбелязана публикация в Изкуство, III, 1948, кн. 2, с. 172  - 174.
За единството между личния творчески стил и българския национален музикален стил в творчеството на Любомир Пипков и цялостен анализ на операта му “Момчил”. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_51_004_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Петко Стайнов - Втора симфония : [Интервю и статия] / Петко Стайнов и др. // БЪЛГАРСКАТА музика в подем / ДСО Пловдив. – Пловдив , [Б. г. - 1951].
Авторът на представянето на Петко Стайнов и на симфонията не е посочен в изрезката.
Кратък текст от Петко Стайнов за българския музикален стил и обстоен анализ на втората му симфония от неустановен автор. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпно и като А01_51_003 
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_52_003_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Народната песен и творческите задачи на българския композитор : Доклад / Акад.Петко Стайнов. - Моливен ръкопис на съпругата Стефанка Стайнова.  [Б. м.][Б. г. - 1952].
Докладът е изнесен в Чехия пред музикални дейци в рамките на посещение на Съюза на чехословашките композитори.

За българо-чехословащките културни връзки; за мясото на музиката в живта на човека и обществото; за същността на българскта народна песен като основа за създаване на български национален музикален стил.

Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4557/6 Няма направено копие Регистриран и като L05_52_001_00 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >