Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_54_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Проблемата за националната определеност на нашата художествена музика…] / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал, София, 1954.
Изказване на общото годишно събрание на Съюза на българските композитори, състояло се на 28.ХI.1954.
Темата на изказването е националната определеност на българската художествена музика. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/7 Няма направено копие  
D02_54_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изказване на общото годишно събрание на Съюза на българските композитори, състояло се на 28.ХI.1954 / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 73 - 75.
Отбелязана е публикация в Българска музика, V, 1954, кн. 11 - 12, с. 40 - 41.
Темата на изказването е националната определеност на българската художествена музика. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_55_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Композиторът Светослав Обретенов / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1955].
Голяма статия за личността, живота, творчеството и изпълнителското изкуство на Светослав Обретенов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_55_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Композиторът Светослав Обретенов / Петко Стайнов. // Литературен фронт, ХI, № 49, 8 авг. 1955.
Голяма статия за личността, живота, творчеството и изпълнителското изкуство на Светослав Обретенов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_55_001_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Композиторът Светослав Обретенов / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 76 - 80.
Голяма статия за личността, живота, творчеството и изпълнителското изкуство на Светослав Обретенов. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_55_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Талантлив композитор и неуморен радетел за пролетарско изкуство…] / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1955].
Кратък отзив за Светослав Обретенов по повод на преждевременната му смърт. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/30 Няма направено копие  
D02_56_007_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
По някои въпроси на съвременната българска музика / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1956].
Отбелязана е публикация в Българска музика, VІІ, 1956, кн. 8, 1 - 4.
Пространна статия за актуалността на задачата за утвърждаване на национален музикален стил. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_56_007_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
По някои въпроси на съвременната българска музика / Петко Стайнов. // Българска музика, VІІ 1956, № 8, с. 1 - 4.
Пространна статия за актуалността на задачата за утвърждаване на национален музикален стил. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_56_007_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
По някои въпроси на съвременната българска музика / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 81 - 85.
Пространна статия за актуалността на задачата за утвърждаване на национален музикален стил. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_58_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
По някои въпроси на чуждото и наше музикално изкуство / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1958].
Голяма статия за кризата в съвременната западноевропейска музика и за някои проблеми на българската музикална култура. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >