Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за художествената самодейност и любителските хорове Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D032_46_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Пловдивското певческо дружество и Ангел Букорещлиев / Петко Стайнов. -  Машинописен оригинал. [Б. м.] [1946].
Идентично с BAN-151_093_000.
Статия-отзив за Пловдивското певческо дружество по повод на 50-годишнината му. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4556/15 + БАН – Централен научен архив Няма направено копие  
D032_46_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Пловдивското певческо дружество и Ангел Букорещлиев / Петко Стайнов. // Отечествен глас (Пловдив), III, № 525, 22 май 1946, с. 2.
Статия-отзив за Пловдивското певческо дружество по повод на 50-годишнината му. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D032_46_001_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Пловдивското певческо дружество и Ангел Букорещлиев / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 160 - 161.
Статия-отзив за Пловдивското певческо дружество по повод на 50-годишнината му. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D032_47_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена 25 годишнина : На русенския нар. хор “Св. Георги” / Петко Стайнов. // Изгрев, III, № 788, 4 май 1947.
Статия за мястото и ролята на светския и църковен хор “Св. Георги” в развитието на хоровото дело в страната. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D032_47_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена 25 годишнина : На русенския нар. хор “Св. Георги” / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. – 1947].
Статия за мястото и ролята на светския и църковен хор “Св. Георги” в развитието на хоровото дело в страната. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4555/14 Няма направено копие  
D032_47_001_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена 25 годишнина : На русенския нар. хор “Св. Георги” / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 162 - 163.
Статия за мястото и ролята на светския и църковен хор “Св. Георги” в развитието на хоровото дело в страната. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D032_51_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Двадесет години с труд и песен / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.][Б. г. - 1951].
Отзив за железничарския смесен хор при читалище “П. Р. Славейков”, Русе. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D032_51_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Двадесет години с труд и песен / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 164 - 165.
Отбелязанае  публикация в Транспортен глас, VІІ, бр.2, 10.01.1951.
Отзив за железничарския смесен хор при читалище “П. Р. Славейков”, Русе. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D032_55_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена двадесетгодишнина / Петко Стайнов. -  Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. -1955].
Отзив за смесения хор при Общия съюз на слепите в България във връзка с юбилея му. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпен и като D12_55_005 
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D032_55_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена двадесетгодишнина / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 166 - 167.
Отзив за смесения хор при Общия съюз на слепите в България във връзка с юбилея му. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Достъпен и като D12_55_005 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >