Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за училищното музикално обучение и възпитание Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D04_56_006_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музиката трябва да намери своето място в училищата / Петко Стайнов. // Земеделско знаме, ХХХIV, № .3155, 18 окт. 1956.
Пространно интервю за слабостите в музикалното образование в нашите училища. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D04_57_006_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Другарки и другари, от незапомнени времена, от най-дълбока древност и до днес…] : [Стенограма на встъпително слово и изказване на конференция върху обучението по музика на 17.03.1957] / Петко Стайнов. -  Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1957].
Всестранeн анализ на проблемитте на обучението по музика и работата на конференцията. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D04_57_006_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Встъпително слово към сб. Конференция върху обучението по музика / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 193 - 199.
Отбелязана е публикация в Конференция върху обучението по музика. С., БАН, 1957,  7 - 12.
Всестранeн анализ на проблемитте на обучението по музика и работата на конференцията. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D04_58_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Расте талантливо поколение / академик Петко Стайнов (Трибуна на общесвеника). // Младеж, 1958,  № 11.
Статия за грижата на музиканта за възпитанието на младежта. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D04_58_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Другарки и другари, нашият конгрес преваля. Ние привършихме работата си] : Стенограма [Изказване на първия конгрес на работниците по просветата и културата] / Петко Стайнов. // Учителско дело, IХ,  № 37 – 38 (577 - 578), 10 май 1958, с. 4 : с ил.
Снимка на Петко Стайнов на трибуната.
Изказването третира въроси на училищното обучение по музика, неговото подценяване и връзките му с художествената самодейност. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D04_58_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изказване на първия конгрес на работниците по просветата и културата / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 200 - 203.
Изказването третира въроси на училищното обучение по музика, неговото подценяване и връзките му с художествената самодейност. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D04_67_010_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Големият дълг на училището / Петко Стайнов (Естетическото възпитание и младежта). // Кооперативно село, ХVII, № 175 (4555), 27 юли 1967.
Идентично с MIk-NID_4552_022_000_01-04
Обширна статия по проблемите на музикалното и изобщо на художественото образование в училищата и необходимостта от реформрането му. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 | следваща >