Отзиви и аналитични статии за изяви на български музикални дейци и изпълнителски състави (вкл. професионални хорове) и по повод техни годишнини/чествувания Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D05_36_006_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Певческа България скърби за Христина Морфова / Петко Стайнов. // Слово, № 4176, 6 юни 1936.
Статия-отзив  от името на БПС за човека и голямата певица Христина Морфова по повод смъртта й. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпно и като D05_38_010 
D05_33_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Квартет Лечев / Петко Стайнов. // Слово, № 3433, 25 дек. 1933.
Кратка статия за същността на камерната музика и отзив за квартет “Лечев”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D05_33_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Квартет Лечев / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 207.
Кратка статия за същността на камерната музика и отзив за квартет “Лечев”. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D05_36_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
П. Стайнов за симфоническия концерт / Петко Стайнов. // Утринна победа, Пловдив, № 559, 4 февр. 1936.
Интервю по повод концерт на Пловдивското певческо дружество. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D05_36_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
П. Стайнов за симфоническия концерт / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967. - с. 210 - 212.
Интервю по повод концерт на Пловдивското певческо дружество. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D05_36_006_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Певческа България скърби за Христина Морфова / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 213.
Отбелязана е публикация в Български народен театър, VІІІ, бр. 157 - 8, 25.06.1938.
Статия-отзив от името на БПС за човека и голямата певица Христина Морфова по повод смъртта й. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Достъпно и като D05_38_010 
D05_36_006_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Певческа България скърби за Христина Морфова / Петко Стайнов. – Ръкопис [Б.м] [Б.г. - 1936].
Чернови ръкопис от ръката на съпругата Стефанка Стайнова.
Статия-отзив от името на БПС за човека и голямата певица Христина Морфова по повод смъртта й. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/3 Няма направено копие  
D05_38_010_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Певческа България скърби за Христина Морфова / Петко Стайнов. // Български народен театър, № 157 - 158, 25  юни 1938.
Статия-отзив  от името на БПС за човека и голямата певица Христина Морфова по повод смъртта й. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпна и като D05_36_006 
D05_39_005_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Концерт от камерни творби на български компонисти / Петко Стайнов. // Днес, № 932, 07 май [март] 1939.
Анализ на същността на камерната музика и представяне на концерта на квартета "Аврамов", който ще сесъстои на 16 март с. г. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D05_39_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Концерт от камерни творби на български компонисти / Петко Стайнов. // Днес, № 932, 07 май [март] 1939.
Идентична  сBAN-151_100_027_00.
Анализ на същността на камерната музика и представяне на концерта на квартета "Аврамов", който ще сесъстои на 16 март с. г.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >