Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_36_005_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Към музикално единение / Петко Стайнов. // Родна песен, VIII, № 3, 1936, с. 3 - 6.

Статия, посветена на Българската музикална федерация.

БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_36_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Към музикално единение / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 133 - 134.
Публикацията в сборника не съдържа протокола на сдружаването.
Статия, посветена на Българската музикална федерация. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_39_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Борба за художествена българска музика : [Интервю] / Петко Стайнов. // Заря, № 5433, 12 окт. 1939 : с ил.
Снимка на портрета на Петко Стайнов от Константин Трингов.
Съобщение от П. Стайнов за предстоящ концерт с творби на български композитори. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D06_39_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Борба за художествена българска музика : [Интервю] / Петко Стайнов. // Заря, № 5433, 12 окт. 1939 : с ил.
Снимка на портрета на Петко Стайнов от Константин Трингов.
Идентична публикация с 03-2000_D_39_003_00.
Съобщение от П. Стайнов за предстоящ концерт с творби на български композитори.
БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_40_003_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
При композитора Петко Стайнов : [Интервю] / Петко Стайнов. // Воля, Пловдив, № 1681,  30 дек. 1940.
Подпис: Г. Василев.
Интервю след обиколката на Петко Стайнов из освободена Добруджа. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D06_41_003_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
“Съвременна музика" и мястото й в нашия културен живот : [Интервю] / Петко Стайнов. //  Заря, № 6055, 1 ноем. 1941 : с ил.
Подпис: Ст. Иванова.
Малка портретна снимка.
Председателят на д-вото на българските композитори "Съвременна музика говори за задачите на дружеството, за идейния подем в музикалната ни култура и за развитието на нотопечатането. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D06_48_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първо общобългарско състезание за певци и инструменталисти / Петко Стайнов. - Машинописен препис [Б. м.] 1948.
Отбелязана публикация в Отечествен фронт, IV, № 1158, 10 юни 1948.
Статия, по повод предстоящото провеждане на Първото общобългарско състезание за певци и инструменталисти. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_48_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първо общобългарско състезание за певци и инструменталисти / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, IV, № 1158, 10 юни 1948.
Статия, по повод предстоящото провеждане на Първото общобългарско състезание за певци и инструменталисти. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_48_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първо общобългарско състезание за певци и инструменталисти / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г – 1948].
Статия, по повод предстоящото провеждане на Първото общобългарско състезание за певци и инструменталисти, включваща текста на статията по D06_48_001, но с по-развито встъпление. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4556/9 Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >