Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за чуждестранното музикално изкуство и култура, чуждестранни композитори, изпълнители и музикални дейци Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D07_41_008_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Днес културният свят, въпреки войната и произтичащите от нея грижи, в единомислие чествува 150-та годишнина от смъртта на Моцарта...]  / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1941].
Не е посочена публикация. 
Идентично с MIk-NID_4554_037_002.
Кратка статия за живота и творчеството на Моцарт и мястото му в световната музикална култура.
Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София Достъпна и като D07_42_003 
D07_41_008_02 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[Днес културният свят, въпреки войната и произлизащите от нея грижи, в единомислие чествува 150-та годишнина от смъртта на Моцарта…] / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1941].
Не е посочена публикация.

Идентично с 03-2000_D_41_006.
Кратка статия за живота и творчеството на Моцарт и мястото му в световната музикална култура.
Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/37- 001 Няма направено копие Достъпна и като D07_42_003 
D07_41_008_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Волфганг Амадеус Моцарт / Петко Стайнов. // Програма на концерт на Оркестъра на Народната опера на 27.12.41 по случай 150 години от смъртта на В. А. Моцарт, с. 1.
Кратък текст за живота и творчеството на Моцарт и мястото му в световната музикална култура. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4497/01 Няма направено копие Достъпна и като D07_42_003 
D07_41_008_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Моцарт / Петко Стайнов. //  Вечер, № 478, 18 ноем. 1941.
Кратка статия за живота и творчеството на Моцарт и мястото му в световната музикална култура. БАН - Централен научен архив Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпна и като D07_42_003 
D07_41_009_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
За моцартовите тържества във Виена / Петко Стайнов. - Ръкописен препис на интервю. [Б. м.] [Б. г.].
Отбелязана публикация в Заря, бр. 6096,  21.12.1941.
Отзив за интегралното представяне на творчеството на Моцарт на тържествата във Виена. БАН - Централен научен архив Исторически музей "Искра", Казанлък  
D07_42_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Бетовен и деветата му симфония / Петко Стайнов. – Мастилен ръкопис от ръката на съпругата на композитора Стефанка Стайнова. [Б. м.] [Б. г.].
Не е посочена публикация.
Кратка аналитична статия за творчеството на Бетовен и Деветата му симфония. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София Достъпна и като D07_42_002 
D07_42_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Бетовен и деветата му симфония Бетовен и деветата му симфония : По случай 175 години от рождението на Бетовен / Петко Стайнов.// [в-к ?]. [Б. м.] [Б. г.].
Кратка аналитична статия за творчеството на Бетовен и Деветата му симфония. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпна и като D07_42_002 
D07_42_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Бетовен : По случай изпълнението на Деветата симфония от Българската държавна филхармония / Петко Стайнов. – Мастилен ръкопис от ръката на съпругата на композитора Стефанка Стайнова, [Б. м.] 1942.
Кратка аналитична статия за творчеството на Бетовен и Деветата му симфония. Идентична е със статията “Бетовен и деветата му симфония”. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/18 = № 4553/2 Няма направено копие Достъпна и като D07_42_001 
D07_42_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Бетовен / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м. - София] [Б. г. - 1942]. 
Кратка аналитична статия за творчеството на Бетовен и Деветата му симфония. Идентична е със статията “Бетовен и деветата му симфония”. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/2 = № 4553/5 = № 4553/18 Няма направено копие Достъпна и като D07_42_001 
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D07_42_002_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Бетовен / Петко Стайнов. – Машинописен препис. [Б. м.] [Б. г.].
Идентично с MIk-NID_4553_005.
Кратка аналитична статия за творчеството на Бетовен и Деветата му симфония. Идентична е със статията “Бетовен и деветата му симфония”.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпна и като D07_42_001 
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >