Рецензии на научни трудове Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D08_48_010_00 | преглед | заявка

До г-да членовете на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките : Доклад от Петко Стайнов, редовен член на Академията. Б.м. [София] Б.г. [1948]
Машинопис,  копие. – 8с.
Заб.: без подпис.

Въз основа на обстоен анализ, който прави на труда на Александър Моцев „Ритъм и такт в българската народна музика”, Петко Стайнов предлага „този труд чрез литературно-художествения клон на Българската академия на науките да бъде издаден от същата като начало на музикално-изследователската работа, която ще се възложи на бъдещия музикално-научен институт при Академията”.

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 016-023 няма Регистрирано и като L08_48_002_00 
D08_49_003_00 | преглед | заявка

До другарите-академици – членове на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките, тук : Доклад от академик Петко Стайнов върху новия научно-музикален труд на проф. Стоян Джуджев, озаглавен: “Текст и мелодия в българските народни песни”. София, 12.01.1949.
Машинопис. Копие. – 4с.
Заб.: Без подпис.

Докладът представлява рецензия на труда на проф. Стоян Джужев „Текст и мелодия на българските народни песни”, посветен на темата „ За връзката между слово и напев и отношението между поетическите и музикалните текстове на нашата народна песен” и по-конкретно на „отражението на стиховия размер (метрума) върху ритъма на мелодията. Аргументирайки качествата на труда, Петко Стайнов предлага неговото издаване от Българската академия на науките.

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 024-027 Няма Регистрирано и като L08_49_002_00 
D08_74_010_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Рецензия на библиографски труд - "Институт за музикознание 1948-1973 г." от Милка Хр.  Миладинова / Петко Стайнов. -  Машинописен оригинал, София, 26 февр. 1974.
БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D08_75_003_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Рецензия за докторската дисертация на ст.н.с. Д. Й. Христов - "Опит за очертаване на аналитичен подход към отделната мелодия" / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал, София, 18 февр. 1975.
БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 | следваща >