Статии, изказвания, интервюта и други публикации с компексна тематика (няколко теми без водеща) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D10_12_001_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Архивът на Петко Стайнов : Непознати страници [Сборник статии, сказки и доклади] / Състав. Елисавета Вълчинова-Чендова. – София : фондация „Петко Груев Стайнов”, 2012. – 127с., с ил.

Сборникът съдържа 27 неизвестни до 2010 г. оригинални брайлови ръкописа на беседи, статии, служебни доклади и други текстове от Петко Стайнов, включени в архива на Историческия музей „Искра” – Казанлък и Електронния архив на композитора (http://arc.staynov.net).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-077/78 Дом Петко Стайнов, Казанлък Регистрирано и като I01_12_001_00 
D10_38_001_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
При композиторът Петко Стайнов : Неговите нови композиции : Хоровот дело у нас : Българският музикален гений [Интервю] / Петко Стайнов. // Юг, Пловдив, № 5764, 19 апр. 1938 : с ил.
Изрезката е без край и име на журналиста, взел интервюто.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Интервю по повод пребиваването на П. Стайнов в Пловдив със софийския хор "Родна песен". Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_38_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Петко Стайнов за музикалния живот в Германия : Българо-германските културни връзки : Мазаров във Виена [Интервю] / Петко Стайнов. // Дневник, № 14482, 31 варт 1938.
Интервю по повод изнесения в Берлин концерт, на който са изпълнени творби и на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_38_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
При слепия композитоор Петко Стайнов : Как се твори хармония в мрака : Житейският път на един голям творец [Интервю] / Петко Стайнов. // София, № 568, 2 май 1938.
Интервю за ослепяването и ученето на Петко Стайнов и за творчеството му. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_38_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Как се твори хармония в мрака [Интервю] / Петко Стайнов. // Икономия и домакинство, 30 септ. 1938 : с ил.
Голяма портретна снимка на Петко Стайнов.
Интервю за ослепяването и ученето на Петко Стайнов и за творчеството му. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_38_004_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българското музикално творчество : Мерки за неговия напредък и поощряване [Интервю - изявление] / Петко Стайнов. // Дъга, № 276, 5 дек. 1938.
Изявление по повод посещението на настоятелството на Дружеството на българските композитори "Съвременна музика" при министъра на народното просвещение проф. Богдан Филов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_39_004_00 | преглед | заявка
ВАСИЛЕВ, Георги.
Един час при композитора Петко Стайнов : Симфоничната поема “Тракия” :  Как е била замислена тази композиция : Музикалният живот в България … : [Интервю] // Воля, Пловдив, № 1380, 28 дек. 1939 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Обширно интервю по повод премиерното изпълнение на "Тракия" – за създаването на творбата, за музикалния живот в България и за интересът на чужбина към националната ни духовна същност.  Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_41_001_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Духовната самобитност под погледа на българските културни първенци : [Интервю] / Петко Стайнов. // Млада воля,  1 окт.  1941.
Подпис: Ив. Карафилов, Бож. Стефанов.
Интервю за състоянието на българската култура и традицията на Възраждането, чуждите влияния след войната; изявените таланти между най-младите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D10_56_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
И като гражданин и като творец аз съм щастлив : [Интервю] / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, ХІІІ, № 3815, 1 дек. 1956 : с ил.
Портретна  снимка на Петко Стайнов. 
Идентично с BAN-151_100_072.
Интервюто е по повод 60-годишнината на композитора. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D10_56_002_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
И като гражданин и като творец аз съм щастлив : [Интервю] / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 86 - 88.
Интервюто е по повод 60-годишнината на композитора. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >