Статии, изказвания, интервюта и други публикации за дейността на Петко Стайнов, свързана с Народата опера и Държавната филхармония Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D11_41_010_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Поемам ръководството на Народната опера със съзнание за отговорностите, които то налага…] / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1941].
Изявление на Петко Стайнов при встъпването му в длъжността на директор на Народната опера. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/21 Няма направено копие  
D11_42_004_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Изявленията на директора на Народната опера : [Интервю] / Петко Стайнов. - Ръкописен препис. [Б. м.] [Б. г.].
Отбелязана е публикация в Заря, бр.6320, 27.11.1942.     
Интервю за откриването на новия сезон на Народната опера, за репертоара й и за предстоящите гастроли на чужденци.  БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D11_43_001_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Зрели творчески дела и неуморна работа / Петко Стайнов. // Дневник, 1 ян. 1943 : с ил.
Малка портретна снимка на Петко Стайнов.
Кратко изявление на Петко Стайнов, в качеството му на директор на Народната опера.   Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D11_43_003_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
В Народната опера се подготвя репертоара за идния сезон : [Интервю-изявление] / Петко Стайнов. // Нова вечер, № 964, 10 юли 1943.
Подпис: Д. Божинова.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
   
Интервюто информира, че Мария Димова подготовя три малки български балета. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D11_43_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Да се гради в мир делото на нашето музикално изкуство / Петко Стайнов. - Машинописен препис. [Б. м.] [Б. г.].
Отбелязана е публикация в Заря, бр. 6697, 31.12.1943. 
Новогодишно пожелание от Петко Стайнов до колектива на Народната опера. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D11_43_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Да се гради в мир делото на нашето музикално изкуство / Петко Стайнов. // Заря, № 6697, 31 дек. 1943.
Новогодишно пожелание от Петко Стайнов до колектива на Народната опера.  БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D11_43_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Гостувания и премиери в Народната опера / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. София. [Б. г.].
Отбелязана е публикация в Утро, бр. 10, 110, 22.04.1943. 
Статия за предстоящите гастроли на Карл Бьом и Едмондо де Веки. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D11_43_006_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Как приключи концертния сезон на държавната филхармония : Преговори за гостуване през идния сезон / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал.  София. [Б. г.].
Отбелязана е публикация в Утро, ХХХII, бр. 10168, 07.07.1943.
Статията информира за дейността на Държавната филхармония през сезона. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 | следваща >