Статии, изказвания, интервюта и други публикации по проблемите на слепите и Съюза на слепите в България, вкл. Хора на слепите Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D12_24_002_02 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Концерта на слепите. / Петко Стайнов. - Машинописен препис, София, 2000.

Статия по повод изнесения на 2 декем­ври кон­церт от оркестъра на Дру­жест­во­то на българ­ските слепи. Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
D12_37_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ , Петко.
[За слепите у нас първо държавата ни прояви грижи като основа в 1905 г. Държавния институт за слепи, където …] / Петко Стайнов. - Машинопис [Б. м.] [Б.г. – 1937].
Голяма статия, която като представя досегашната дейност (всъщност самодейност) на Дружеството на българските слепи, заявява пред държавата нуждите му. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4552/20 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D12_55_005_01 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена двадесетгодишнина / Петко Стайнов. -  Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. -1955].

Отзив за смесения хор при Общия съюз на слепите в България във връзка с юбилея му.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпен и като D032_55_004 
D12_55_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Една заслужена двадесетгодишнина / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 166 - 167.
Отзив за смесения хор при Общия съюз на слепите в България във връзка с юбилея му. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Достъпен и като D032_55_004 
D12_64_013_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Хорът на българските слепи / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1964].
Статия за развитието и качествата на Хора на българските слепи и за мясото му в българското хорово дело. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпно и като D05_64_001 
D12_64_013_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Единствен в света : Хорът на българските слепи / акад. Петко Стайнов. // Земеделско знаме, LXII, № 30, 5 февр. 1964, с. 3.
Статия за развитието и качествата на Хора на българските слепи и за мясото му в българското хорово дело. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпно и като D05_64_001 
D12_64_013_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Хорът на българските слепи - единствен в света / Петко Стаанов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 181 - 183.
Със съкращения.
Статия за развитието и качествата на Хора на българските слепи и за мясото му в българското хорово дело. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Достъпно и като D05_64_001 
< предишна | 1 | следваща >