Статии, изказвания, интервюта и други публикации по проблемите на музикалната наука и критика и дейността на Института за музика при БАН Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D13_52_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Институт за музика с музей при БАН / акад. Петко Стайнов. – Моливен ръкопис от ръката на съпругата Стефанка Стайнова. [Б. м.] [Б. г. - 1952].
За мястото на Института за музика с музей, създаден през 1948 г. в преустройствения процес на БАН; за структурата, състава и задачите му. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/13 Няма направено копие  
D13_52_002_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Институт за музика с музей при БАН / акад. Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1952].
За мястото на Института за музика с музей, създаден през 1948 г. в преустройствения процес на БАН; за структурата, състава и задачите му. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/9 Няма направено копие  
D13_52_002_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Институт за музика при БАН /Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с.  243 - 246.
За мястото на Института за музика с музей, създаден през 1948 г. в преустройствения процес на БАН; за структурата, състава и задачите му. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Няма направено копие  
D13_53_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Встъпително слово към научно-отчетната сесия за Родопската експедиция / акад. Петко Стайнов. – Машинописен оригинал, София, 30.12.1953.
Идентично с MIk-NID_4555_012.
За характера и задачите на експедицията, специфичното място на културата на родопските българи в националната ни култура, значението на народното творчество. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D13_53_001_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Встъпително слово към научно- отчетната сесия за Родопската експедиция / акад. Петко Стайнов. – Моливен ръкопис от ръката на съпругата Стефанка Стайнова,  София,  30.12.1953.
За характера и задачите на експедицията, специфичното място на културата на родопските българи в националната ни култура, значението на народното творчество. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/40 Няма направено копие  
D13_53_001_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българското народно творчество : Встъпително слово към научно-отчетната сесия за Родопската експедиция / акад. Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 26 - 29.
За характера и задачите на експедицията, специфичното място на културата на родопските българи в националната ни култура, значението на народното творчество. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D13_54_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
До Главния редактор на в. ”Литературен фронт” / акад.  Петко Стайнов, н.а. – Моливен ръкопис. [Б. м.][Б. г. -1954].
[Ръкописът е вероятно от ръката на Андрей Андреев].
Отговор на публикуваната във в. Литературен Фронт статия “Злополучно издание” от проф. Стоян Брашованов. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/14 = № 4553/17 = № 4554/31 Няма направено копие  
D13_54_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
До Главния редактор на в. ”Литературен фронт” / акад.  Петко Стайнов, н.а. – Мастилен препис от ръката на съпругата Стефанка Стайнова. [Б. м.][Б. г. - 1954].
Отговор на публикуваната във в. Литературен Фронт статия “Злополучно издание” от проф. Стоян Брашованов. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554/31-001 = № 4554/14 = № 4553/17 Няма направено копие  
D13_54_003_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
До Главния редактор на в. ”Литературен фронт” / акад.  Петко Стайнов, н. а. – Машинописен оригинал. [Б. м.][Б. г. - 1954].
Отговор за публикувана във вестника  статия на проф. Стоян Брашованов “Злополучно издание” [1954] Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/17 = № 4554/14 Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D13_56_001_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Нашето музикознание поизостана, защото не намери здрави, прогресивни традиции в миналото…] : [Изказване] / Петко Стайнов. (Прегледа на българската музикална наука и критика, проведен от СБК от 19 до 22 март 1956 г). // Българска музика, VІІ 1956,  № 4 - 5, с. 108 - 109.
В изказването, публикувано със съкращения и преразказвания, се засягат основно въпросите на фолклористиката и отчасти тези на музикалната история,  критика и публицистика. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 | следваща >