Статии, изказвания, интервюта и други публикации по политически и обществени въпроси от общ характер Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D14_66_009_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Да няма умора за голямото дело : Приветствие на академик Петко Стайнов / Петко Стайнов. // Искра (Казанлък), XLIII, № 44 (1229), 29 окт. 1966 : с ил.
Снимка от залата – Петко Стайнов изправен говори.
Приветствие на Петко Стайнов по повод създаването на Клуб на културните дейци  в Казанлък. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D14_66_009_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Да няма умора за голямото дело : Приветствие на академик Петко Стайнов / Петко Стайнов. // Искра (Казанлък), XLIII, № 44 (1229), 29 окт. 1966 : с ил.
Снимка от залата – Петко Стайнов изправен говори.
Дописка за учредяването на Клуб на културните дейци в Казанлък, за чийто почетен член е избран Петко Стайнов. Публикувани са приветствията на Петко Влаев, I-ви секретар на ГК на БКП и на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D14_67_008_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Развитието на българската национална духовна култура е резултат от многовековните усилия…] / Петко Стайнов. // Народна култура, ХI, № 21, 27 май 1967 : с ил.
Снимка на Петко Стайнов в момента на изказването му.
Изказване на Петко Стайнов на Първия Конгрес на културата на 18 май 1967. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпно и като D10_67_007 
D14_67_008_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Развитието на българската национална духовна култура е резултат от многовековните усилия…] / Петко Стайнов. // Инф. бюл. СМДБ, 1967, № 5, с.  26 - 30.
Изказване на Петко Стайнов на Първия Конгрес на културата на 18 май 1967. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпно и като D10_67_007 
D14_67_008_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Възникването, развитието и обособяването на българската национална духовна култура е дълъг, сложен и моноголик творчески процес…] / Петко Стайнов. - Машинописен препис на публикацията в “Първи конгрес на българската култура”. С., НИ, 1967, с. 110 - 116.
Изказване на Петко Стайнов на Първия Конгрес на културата на 18 май 1967. Пълен текст на стенограмата, вкл. началните думи, които липсват в публикациите в пресата. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпно и като D10_67_007 
D14_67_011_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
С песен в сърцата / Петко Стайнов. // Народна армия, ХХIV, № 5911, 27 окт. 1967.
Кратко обръщение към набор 1948. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D14_72_011_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Георги Димитров е велик син на нашата нация…] / Петко Стайнов - народен артист (Заветите се изпълняват). // Народна армия, ХХVIII, № 7301, 24 май 1972.
Кратко изявление за Г. Димитров и българското изкуство в обща рубрика с други културни дейци. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 | следваща >