Други публикации – съобщения, новогодишни приветствия, предговори към издания, мнения и препоръки за лица и т.н. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D15_32_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Отива си старата година...] / Петко Стайнов. - Машинопис, [Б.г] [ Б.м].
Не е отбелязана публикация.
Новогодишно пожелание от композитора-пианист Петко Стайнов към “нашите артисти”. БАН - Централен научен архив  
D15_32_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Отива си старата година...] / Петко Стайнов. // [?-липсва името на вестника], №29-30, 1 ян. 1932.
Новогодишно пожелание от композитора-пианист Петко Стайнов към “нашите артисти”. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_33_001_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Илюстрования музикален речник – енциклопедия за всички - от Иван Камбуров е една от най-крупните по обем...] / Петко Стайнов. // Покана на книгоиздателство Хемус за записване абонати, [Б. г.] [Б. м.].
Съдържа мнението на  Петко Стайнов (пианист и компонист) за речника на Иван Камбуров. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_39_006_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Такава я очакваме и такава я посрещаме ...] / Петко Стайнов. // Български народен театър, IХ, № 166 - 167, 1 ян. 1939. 
Новогодишно пожелание от Петко Стайнов – компонист към “нашите артисти – творци и изпълнители” . БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_39_006_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Такава я очакваме и такава я посрещаме ...] / Петко Стайнов. - Машинописен препис [Б.м] [Б.г].
Отбелязана публикация в Български народен театър, IХ, бр.166 - 167, 01.01.1939.
Новогодишно пожелание от Петко Стайнов – компонист към “нашите артисти – творци и изпълнители”. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_40_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Всяко новогодишно пожелание крие в себе си нещо измамно, особено пък когато е отправено към хората на българското изкуство ..] / Петко Стайнов. - Машинописен препис[Б. м.] [Б. г.].
Отбелязана е публикация в в-к Дневник,   ХХХIХ, бр.12308, 31 дек. 1940.
Новогодишно пожелание от Петко Стайнов, компонист към “приятелите му – българските компонисти.... през 1941 година да напишат най-добрите си творби”. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_40_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Всяко новогодишно пожелание крие в себе си ..] / Петко Стайнов. // Дневник,   ХХХIХ, № 12308, 31 дек. 1940.
Новогодишно пожелание от Петко Стайнов, компонист към “приятелите му – българските компонисти.... през 1941 година да напишат най-добрите си творби”. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_43_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Още една стара и обременена с труд и грижи година си отива. ...] / Петко Стайнов. // Новогодишен лист, 1 ян. 1943.
Новогодишно приветствие на Петко Стайнов по случай Новата 1943 година. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D15_43_010_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[На всички мои сътрудници от артистичния и помощен персонал в Народната опера …] / Петко Стайнов, директор на Народната опера, председател на дружеството на българските композитори “Съвременна музика”, председател на Българския певческ съюз. – Машинописен оригинал, София, 31 дек. 1943.
Новогодишно приветствие за Новата 1944 год. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4552/18 Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D15_46_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Републиката е най-висшата и съвършена форма на…] Петко Стайнов. (Творците на културата против монархията). // КУЛТУРАТА против монархията / Камара на народната култура. – София, 1946.
Кратко изявление, аргументиращо поддръжката на Петко Стайнов за републиканската форма на държавно управление. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 | следваща >