Други публикации – съобщения, новогодишни приветствия, предговори към издания, мнения и препоръки за лица и т.н. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D15_48_008_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Внушителен израз на грижите за науката, изкуството и културата / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, V, № 1306, 30 ноем. 1948.
Кратка бележка във връзка с предстоящия V-ти конгрес на БРП (к) за развитието на българското музикално изкуство през последните години. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D15_52_004_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Отминаващата 1952 година бе за народа и Родината ни…] / Петко Стайнов. - Моливен ръкопис от ръката на съпругата Стефанка Стайнов. [Б. м.][Б. г. - 1952].
Пожелание към колегите, музиковедите и музикалните изпълнители по случай новата 1953 г. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4552/16 Няма направено копие  
D15_52_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко. [Познавам д-р Янаки Арнаудов, може би, от повече от петнайсет години…] / акад. Петко Стайнов, н.а. - Мастилен ръкопис от ръката на съпругата  Стефанка Стайнова. [Б. м.] [Б. г.]. Безадресно мнение на Петко Стайнов за д-р Янаки Арнаудов, препоръчващо да му се даде работа като научен работник. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4553/24 Няма направено копие  
D15_53_006_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Запис в "Златната книга" на Маджаровата къща в Копривщица / Петко Стайнов. – Ръкопис, Копривщица, 28.08.1953.
Ръкописът е от ръката на съпругата Стефанка Стайнова.
Мисли за Копривщица и за дома на Маджарови. проф. Петър Петров, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D15_59_011_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Познавам пианиста Стефан Траянов още от неговите детски години…]. – Машинописен оригинал, София, 12 дек. 1959.
Мнение на Петко Стайнов за пианиста Стефан Траянов – препоръка за назначаването му като корепетитор. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4591/43 Няма направено копие  
< предишна | 1 2 | следваща >