Снимки на Петко Стайнов на работното място (композира, чете, пише...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_B_56_001_MIk | преглед | заявка
Ръцете на Петко Стайнов на рояла. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на Петко Стайнов от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_002_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов на рояла – фрагмент на главата му с цигара в уста. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на Петко Стайнов от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_003_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов на рояла – 3/4 с цигара в уста. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на Петко Стайнов от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_004_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов на рояла – фрагмент на главата му анфас с цигара в уста. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на Петко Стайнов от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_005_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов (в домашен халат) чете. Фрагмент с лявата му ръка върху тетрадка с брайлов текст. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на композитора от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_006_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов композира, записва ноти на брайлово писмо – фрагмент на двете му ръце на брайловата плоча върху капака на рояла. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на композитора  от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_007_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов композира, записва ноти на брайлово писмо – 3/4. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на композитора от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_56_008_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов на рояла с цигара в уста – фрагмент бюст. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на композитора от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_B_66_001_Zv | преглед | заявка
Петко Стайнов на рояла с вдигнат капак. Анфас с цигара в устата. [Б. а.] [1966 г.]. Черно-бяла / професионална / 17,5/12 / добро състояние. Цвятко Цветков, Казанлък или Исторически музей “Искра”, Казанлък  
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_B_75_001_Fd | преглед | заявка
Петко Стайнов на рояла с отворена клавиатура, с двете ръце пише на брайловата плоча. Вижда се и кинооператор (вероятно Артин Азинян), който го снима. Фотограф Артин Азинян. [Б. г. - 1975]. Черно-бяла / професионална / размери 18/13 / много добро състояние. Артин Азинян, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >