Снимки на Петко Стайнов и/или семейството му с приятели Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_E_NN_021_MIk | преглед | заявка
Външна снимка. Петко Стайнов със съпругата си и Марин и Лили Големинови. [Б. а.] [Б. г. – вероятно м/у 1941 и 1944 години]. Черно-бяла / моментална / размери 8/6 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G5_E_40_001_BAN | преглед | заявка
Петко Стайнов с колеги музиканти около трапеза. / “Българска музика”, г. ХХVII, кн. 10 (80 години Петко Стайнов). Печатно клише / различават се Веселин Стоянов, Георги Златев-Черкин, Константин Попов, Стоян Брашованов, Яжо Готовац, Любомир Пипков,  Асен Найденов и Асен Попов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 | следваща >