Репродукции на портрети – живописни, графични и бюстове Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G4_A_29_001_MIk | преглед | заявка
КРЪСТЕВ, Петър.
Портретна скица на Петко Стайнов, 1929,  рисунка с молив.
Печатна репродукция във в-к "Литературен глас", бр. 12, 04.12.1935. Исторически музей Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_30_001_Fm | преглед | заявка

БЕШКОВ, Илия.
Шарж на Петко Стайнов, [1930], перо на хартия, 9,8х8.
Фамилия Стайнови, София.

Цветна цифрова фоторепродукция на оригинала. Александър Сертев. Александър Сертев, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_32_001_Fm | преглед | заявка
УЗУНОВ, Дечко.
Портрет на Петко Стайнов в цял ръст до рояла, 1932, маслени бои, платно, 120х150.
Фамилия Стайнови, София.
Цветна цифрова фоторепродукция на оригинала. Александър Сертев. Александър Сертев, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_32_004_Fm | преглед | заявка
ДОБРИНОВ, Александър.
Карикатура на Петко Стайнов с две цигари, 1932, смесена техника, 50х34.
Фамилия Стайнови, София.
Цветна цифрова фоторепродукция на оригинала. Александър Сертев. Александър Сертев, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_32_005_MIk | преглед | заявка
ОБРЕШКОВ, Бенчо.
Портрет на Петко Стайнов седнал, [1932], маслени бои, платно.
Бивше притежание на Фамилия Стайнови, София – открадната.
Черно-бяла печатна репродукция във в-к "Зорница", бр. 26, 29.06.1932. - Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_34_001_BAN | преглед | заявка
ДОБРИНОВ, Александър.
Карикатура на Петко Стайнов с две цигари, 1932, перо.
Черно-бяла печатна репродукция във в-к "Зора", бр. 4353, 05.01.1934. - Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_39_002_Fm | преглед | заявка
ТРИНГОВ, Константин.
Портрет на Петко Стайнов, седнал опрян на рояла, 1939, маслени бои, платно.
Частно притежание.
Черно-бяла фоторепродукция на оригинала / 9/13 / добро състояние. - Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_40_001_Fm | преглед | заявка
ТРИНГОВ, Константин.
Портрет на Петко Стайнов, седнал опрян на рояла, 1940, маслени бои, платно, 94х75.
Частно притежание.
Цветна цифрова фоторепродукция на оригинала. Александър Сертев. Александър Сертев, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G4_A_44_001_BAN | преглед | заявка
ПОПОВ, Асен.
Скица на Петко Стайнов, [1944], туш.
Черно-бяла печатна репродукция във в-к "Отечествен фронт", бр. 466, 10.03.1946. - Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G4_A_55_001_Fm | преглед | заявка
ПЪРВАНОВ, Тодор.
Бюст на Петко Стайнов, три четвърти, [1955], глина.
Черно-бяла снимка / [Б. а. - вероятно Т. Първанов] / размери 11,5/17 / добро състояние, леко огъната. - Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >