Грамофонни плочи с произведения на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
JPh_64_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Тракия : Симф. поема [грамофонна плоча] / Петко Стайнов. Илинден : Симф. поема / Иван Маринов ; Изп. ДРО ;  Дир. Васил Стефанов // 2 0  г о д и н и  изкуство за народа. – Балкантон : 1 плоча : 331/3 об / мин, моно ; 30 см.
Балкантон 108, А-В.

Симфонична поема „Тракия”:
Времетраене: 16' 58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’)
+
Симфонична поема „Илинден” от Иван Маринов: ..........

НБКМ Ф Пл. II 8139 Инв. № Fd-JPh-2/006/NN
JPh_NN_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Тракийски танци” : 1. Ръченица : 2. Хоро : 3. Пайдушка : Мечкарски танц [грамофонна плоча] / Петко Стайнов ; Изп. Академическия симфонически оркестър ; Диригент проф. Саша Попов. - His Masters voice : 2 плочи (72-657, 72-658, 72-659 и 72-660) : 78 об/мин, моно ; 30 см.
His Master’s voice Cat.№ 460-461.

Времетраене: 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957; С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’44”).

Исторически музей „Искра”, Казанлък Работен презапис на СD Подреждането на частите на сюитата в плочата е сбъркано от издателя: Ръченица Хоро Пайдушко Мечкарски танц 
JPh_NN_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфоническа поема „Легенда” : І част : ІІ част : ІІІ част : ІV част  [грамофонна плоча] / Петко Стайнов ; Изп. Академическия симфонически оркестър  ; Диригент Проф. Саша Попов. - His Masters voice : 2 плочи (72-661, 72-662, 72-663 и 72-664) : 78 об/мин, моно ; 30 см
His Master’s voice Cat. № 462-463.

Времетраене: 17’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Ptti, Trg., G. C.,; Camp., Campana, Tam-tam, Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 1 ян. 1928. Българска народна филхармония, дир. Исай Добровен.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1964.
Дискография: His Masters voice А № 462-3. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Емил Караманов (17’02’’)

Исторически музей „Искра”, Казанлък Работен презапис на СD Поемата не е циклична творба и частите, посочени върху плочите от продуцента са предназначени за улеснение при ползването им. 
JPh_NN_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфонична поема „Тракия” [грамофонна плоча] / Петко Стайнов ; Изп. Държавен симфоничен радиооркестър ; Дир. Васил Стефанов. – София : Радиопром : 2 плочи : 78 об/мин, моно ; 30 см
Радиопром,
1568 – І ч. 2850 / ІV ч. 2851
1569 – ІІІ ч. 2852 / ІІ ч. 2853

Времетраене: 16' 58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’).

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Инв. №№ Fd-JPh-2/001/NN Fd-JPh-2/002/NN
JPh_NN_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфонична сюита Тракийски танци / Петко Стайнов ; Изп. СОБРТ ; Дир. Васил Стефанов // Р а й ч е в, Александър. Сюита из балета Хайдушка песен. - Балкантон 0101 Б.

Времетраене: 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957; С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’44”).

НБКМ Ф Пл. II 8173 Няма
JPh_NN_005 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфонична поема “Тракия” ; Симфонична сюита “Тракийски танци” [грамофонна плоча] / Петко Стайнов ; Изп. Симфоничен орк. на БРТ ; Дир. Васил Стефанов. - Балкантон : 1 плоча : 331/3 об / мин, стерео ; 30 см
Балкантон ВСА 500.

Симфонична поема „Тракия”:
Времетраене: 16' 58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’).
Симфонична сюита „Тракийски танци”:
Времетраене: 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957; С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’44”).

НБКМ Ф Пл. II 7439 Инв. № Fd-JPh-2/003/NN
JPh_NN_006 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Тракия : Симф. поема ; Тракийски танци : Симф. сюита [грамофонна плоча] / Петко Стайнов ; Изп. СОБР ; Дир. Васил Стефанов. - Балкантон : 1 плоча : 331/3 ob / мин, стерео ; 30 см. - (Панорама на българското музикално творчество)
Балкантон ВСА 1300 / 401, I-II.

Симфонична поема „Тракия”:
Времетраене: 16' 58''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.
Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Бълтарското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
Балкантон 108, А-В. ДРО, дир. В. Стефанов; 
СD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (17’39’’)
Симфонична сюита „Тракийски танци”:
Времетраене: 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957; С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефа¬нов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’44”).

НБКМ Ф Пл. II 4952 Инв. № Fd-JPh-2/004/NN
JPh_NN_008 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфонична сюита Приказка ; Симфонично скерцо [грамофонна плоча] / Петко Стайнов ; Изп. Симф. орк. на БРТ ; Дир. Васил Стефанов. - Балкантон : 1 плоча : [деп.] : 331/3 об / мин , моно; 30 см.
Балкантон ВСА 556.

Симфонична сюита „Приказка” :
Времетраене: 32'35'' (9’39”)
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов; CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’) (III 9’39”).
Симфонично скерцо :
Времетраене: 10’
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., Ptti, G. C, Piano; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Посвещение: на брайловия оригинал е записано: “На брат ми Захари посвещавам с  обич тази творба”.
Първо изпълнение: София.
Партитура: Wien, Universal [б.г.];
С., Наука и изкуство, 1955; С., Наука и изкуство, 1961; С., Наука и изкуство, 1963.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (9’46’’);
CD BMC Balkan Multimedia Center, BMC 11. Симфоничен оркестър Пазарджик, дир. Григор Паликаров.

НБКМ Ф Пл. II 8397 Инв. № Fd-JPh-2/005/NN
JPh_NN_009 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Тракийски танци / Петко Стайнов ; Изп. ДРО ; Дир. Васил Стефанов // Р а й ч е в, Александър. Хайдушка песен : Сюита из балета. - Балкантон
1-1Б.

Симфонична сюита „Тракийски танци” :
Времетраене: 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburi¬no, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957; С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’44”).
+
Балетна сюита „Хайдушка песен” от Александър Райчев : ...

НБКМ Ф Пл. II 8148 Няма  
забележка
JPh_NN_012 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфония № 1 в ла минор [грамофонна плоча] / Петко Стайнов; Изп. Симф. орк. на БРТ ; Дир. Васил Стефанов. - Балкантон : 1 плоча : 331/3 об / мин , моно; 30 см
Балкантон 0324 А/В.

Времетраене: 40’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cor., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., G. C., Ptti, Arpa, Celesta; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 10 март 1946, Държавен симфоничен оркестър при Дирекция на радиоразпръскването, дир. Асен Найденов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1956.
Дискография: Балкантон ВСА 0324. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Инв. № Fd-JPh-2/007/NN
< предишна | 1 2 | следваща >