Аудиокасети с произведения на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
забележка
JAud_00_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Де бре, Димо” : за смесен хор. Текст Кирил Христов [Аудиокасета]  / Петко Стайнов ; изп. Софийски пощенски хор ; дир. Илонка Русева // С о ф и й с к и  п о щ е н с к и  хор : диригент Илонка Русева. – София : БТК ЕАД : 2000 : 1 Касета (47 min. 56 sec.)

"Де бре, Димо" :
Времетраене: 1' 39''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928].
+
още 15 хорови творби от различни автори в изпълнение на Софийски пощенски хор с диригент Илонка Русева.
Не подлежи на търговско разпространение!

Не се разпространява в търговската мрежа Инв. № Fd-JAud-2/004/00
JAud_98_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Симфонична сюита „Тракийски танци” [Аудиокасета] / Петко Стайнов ; изп. Симфоничен оркестър на Българското национално радио ; дир. Васил Стефанов // В е л и к и   б ъ л г а р с к и  к о м п о з и т о р и : Панчо Владигеров, Петко Стайнов. – София : Бойко Канев : 1998 : 1 Касета (45 min. 24 sec.) : (Дигитално преработен). CD 0601-2.

Съдържа:
"Тракийски танци" от  Петко Стайнов с части:
Пайдушко  2‘19“
Мечкарско 7‘23“
Хоро 3‘33“
Ръченица 4‘22“.
Изп. СО на БНР под диригентството на Александър Владигеров
+
творби на Панчо Владигеров:
Рапсодия „Вардар” 8‘34“  ;
Песен из „Българска сюита” опус 21  7‘11“;
„Импровизация” 7‘53“;
„Токата” 4‘09“

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JAud-2/002/98
< предишна | 1 | следваща >