Компакт дискове с произведения на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
JCD_00_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Classics of bulgarian music [Компактдиск] / Petko Stainov ; Perf. by Bulgarian Radio Symphony Orchestra ; Cond. by Vassil Stefanov. - Sofia : Balkanton, 2000 : 1 CD (68 min. 13 sec.) : Stereo (ADD).
Съдържа: Тракия : Симф. поема ; Приказка : Симф. поема ; Пусто горе тилилейско ; Змей ; Приспивалка ; Педя човек - лакет брада ; Вито хоро самодивско ; Тракийски танци : Симф. сюита; Пайдушко ; Мечкарски танц ; Хоро ; Ръченица.
Balkanton ADD 030211.

Съдържа следните произведе¬ния на Петко Стайнов:
Симфонична поема „Тракия” 17‘39”;
Симфонична сюита „Приказка”:
Пусто горе тилилейско 4’51”;
Змей  8’08”;
Приспивалка  9’39”;
Педя човек – лакет брада  5’00”;
Вито хоро самодивско  5’01”;
Симфонична сюита „Тракийски танци”:
Пайдушко 2’22”;
Мечкарско  7’25”;
Хоро  3’35”;
Ръченица  4’22”.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/001/00
JCD_00_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Де бре, Димо” : за смесен хор. Текст Кирил Христов  [Компактдиск] / Петко Стайнов ; изп. Софийски пощенски хор ; дир. Илонка Русева // С о ф и й с к и  п о щ е н с к и  хор : диригент Илонка Русева. – София : БТК ЕАД : 2000 : 1 CD (47 min. 56 sec.)
Не подлежи на търговско разпространение!

Де бре, Димо” :
Времетраене: 1' 39''
Създадена: 1928
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928].
Изпълнение на Софийски пощенски хор с диригент Илонка Русева.
+
Още 15 хорови творби от различни автори.
Не подлежи на търговско разпространение!

Не се разпространява в търговската мрежа Инв. № Fd-JCD-2/002/00
JCD_00_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Грейнала ясна звездица” : тригласна. Текст народен [Компактдиск]  / Петко Стайнов : изп. Детски хор на БНР ; дир. Христо Недялков // Bulgarian National Radio Children’s Choir : Hristo Nedyalkov – conductor & Christmas. – София : GEGA NEW Ltd, 2000 : 1 CD (57 min. 13 sec.).
(DDD) Gega New GD 236.

Грейнала ясна звездица” :
Времетраене: 2’04”
Създадена: [Б.г.].
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Петър Бояджиев, [Б.г.].
+
Съдържа още 24 коледни песни от български чуждестранни композитори в изпълнение на Детски хор на БНР с диригент Христо Недялков.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/003/00
JCD_00_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица  : Аранжимент за ударни / Петко Стайнов ; аранж. Димитър Манолов ; изп. Перкусионен ансамбъл „Полиритмия” // P O L Y R H Y T H M I A.  – Sofia : Tangra Music, 2000 : 1 CD (4’04”/56’27”).
Сертификат на министерство на културата МК 8458.

Ръченица” из „Тракийски танци” :
Времетраене: 4’40”
Състав на ансамбъла: Ксилофон І, Ксилофон ІІ, Вибрафон, Маримба, Глокеншпил, Дайре, Триангел, Маракас, Тъпан.
Аранжимент: [1980].
Първо изпълнение: [1980], Ансамбъл «Полиритмия».
Дискография: Балкантон ВСА 10830. Петко Стайнов. “Ръченица” аранжимент за ударни Димитър Манолов. Полиритмия, диригент Добри Палиев.
Изп. Перкусионен ансамбъл "Полиритмия".
+
Съдържа още 11 произведения за ударни инструменти от български и чуждестранни композитори.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/005/00
JCD_01_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Compositions [Компактдиск] / Petko Stainov ; Perf. by Bulgarian Radio Symphony Orchestra ; Cond. by Vassil Stefanov ; Vassil Arnaudov Sofia Chamber Choir ; Cond. by Theodora Pavlovich ; Petko Staynov Mixed Choir ; Cond. by Petya Pavlovich ; St. Cyril and St. Methodius New Mixed Choir ; Cond. by Petya Pavlovich ; Bulgarian National Rado Mixed Choir ; Cond. Mihail Milkov ; Bulgarian National Radio Symphony Orchestra ; Cond. By Emil Karamanov ; Kaval Men’s Choir ; Cond. by Mihail Angelov. - Sofia : GEGA NEW Ltd, 2001 : 1 CD (69 min. 00 sec.) : Stereo (ADD).
Gega New GD 259.

Съдържа:
"Змей" - втора част на симф. сюита Приказка : СО на БНР , дир. Васил Стефанов ;
"Ела се вие, превива" – за соло сопран и женски хор. Текст Трифон Кунев : Софийски камерен хор „Васил Арнаудов”, дир. Теодора Павлович ; 
"Изгреяло ясно слънце" – за смесен хор. Текст народен : Смесен хор „Петко Стайнов” – гр. Казанлък , дир. Петя Павлович ;
"Пайдушко" – първа част из симф. сюита „Тракийски танци” : СО на БНР , дир. Васил Стефанов ;
 "Хайде бре, Яно" – народна песен, хармонизирана за смесен хор : Нов академичен хор „Св. Св. Кирил и Методий” , дир. Петя Павлович ;
"Де бре, Димо" – за смесен хор. Текст Кирил Христов : Смесен хор на БНР дир. Михаил Милков ;
"Сън сънувах" – за смесен хор. Текст Пейо К. Яворов : Смесен хор на БНР дир. Михаил Милков ;
"Легенда" – симфонична поема : СО на БНР , дир. Емил Караманов ;
"Конници" – балада за мъжки хор. Текст Никола Фурнаджиев : Хор „Кавал” , дир. Михаил Ангелов ;
"Тайната на Струма" – балада за мъжки хор. Текст Теодор Траянов : Мъжки хор „Гусла” , дир. Васил Стефанов ;
Симфонично скерцо : СО на БНР , дир. Васил Стефанов.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/001/01
JCD_01_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Хайде, бре Яно” : за смесен хор. Текст народен  [Компактдиск] / Петко Стайнов ; изп. Нов академичен хор „Св. Св. Кирил и Методий” ; дир. Петя Павлович ;  „Що ми е мило и драго. Текст народен / хармонизация Петко Стайнов ; изп. Мъжки хор „Гусла” ; дир. Валентин Бобевски // В u l g a r i a n  C h o r a l A r t : Vol. I. – Со¬фия : GEGA NEW Ltd, 2001 : 1 CD (69 min. 12 sec.).
Gega New GD 244.

"Хайде, бре Яно”:
Времетраене: [2’28’’]
Създадена: 1932
Първо изпълнение: [1932]
Партитура: С., СНХ, 1932; С., ДИМНП, 1945; С., ДИНИ, 1973.
Що ми е мило и драго” :
Времетраене: 2’30”
Създадена: 1932
Първо изпълнение: [1932]
Партитура: С., СНХ, 1932; София, Наука и изкуство, 1963.
+
Съдържа още 21 хорови творби от български композитори, изпълнени от български хорове.
Дискът е издаден по поръчка на Българския хоров съюз.

Търговска мрежа и библиотеки „Инв. № Fd-JCD-2/002/01
JCD_03_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Коледари” : за смесен хор. Текст Петко Р. Славейков [Компактдиск]  / Петко Стайнов ; изп. Хор на Софийските момчета ; дир. Адриана Благоева // S o f i a  B o y s  C h o i r  : Conductor Adriana Blagoeva : Christmas Songs.  – Sofia : ProCredit Bank : 2003 : 1 CD (42 min. 47 sec.)

Коледари” :
Времетраене: 3’45”
Създадена: 1919
Първо изпълнение: (?)
+
Съдържа още 16 хорови творби от различни автори, изпълнени на концерт на хора в зала „България” през 2003 г.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/001/03
JCD_03_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Де бре, Димо” : за смесен хор. Текст Кирил Христов ; „Ела се вие, превива” : за смесен хор. Текст Трифон Кунев ; „Валс” : за смесен хор. Текст Пею К. Яворов  [Компактдиск] / Петко Стайнов ; изп. Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов” ; дир. Петър Матев // Ц в е т о в е : Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов” : дир. Петър Матев : пианист Алексей Алексиев. І София : Фондация Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов”: 2003 - 1 CD (48 min. 24 sec.) (DDD).

"Де бре, Димо" :
Времетраене: 1' 39''
Създадена: 1928.
Първо изпълнение: (?)
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ [1928].
"Ела се вие, превива" :
Времетраене: 5’30”
Създадена: 1931.
Първо изпълнение: [1932].
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1932; София, Наука и изкуство, 1966; С., Наука и изкуство, 1967; С., Наука и изкуство, 1971.
"Валс" :
Времетраене:  5’45”
Създадена: 1929.
Първо изпълнение: [1930].
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1930; С., Наука и изкуство, 1973.
+
Освен творбите на Петко Стайнов, съдържа още 9 хорови пиеси, изпълнени от Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов” с дириригент Петър Матев.

Фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов”, София Инв. № Fd-JCD-2/002/03
JCD_04_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
„Ръченица” из „Тракийски танци” : Парафраза за пиано [компактдиск] / Петко Стайнов ; аранж. Виктор Чучков; изп. Виктор Чучков // В ъ л ш е б с т в а за пиано : Виктор Чучков – пиано. София : The Chouchkov brothers : 2004 : 1 CD (61 min. 52 sec.)

Времетраене:  6’07”
Аранжимента: 2003.
Първо изпълнение: София, януари 2003, зала “България”, Виктор Чучков.
Дискография: CD Chouchkov Brothers Ltd SIF 309 Вълшебства за пиано, Виктор Чучков пиано.
+
Съдържа още 16 клавирни пиеси от различни композитори, изпълнени от Виктор Чучков.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/001/04
забележка
JCD_05_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
110 Anniversary  [Компактдиск] / Petko Stainov ; Perf. by Sofia Philharmonic Orchestra ; Cond. by Vassil Stefanov ; Bulgarian National Radio Symphony Orchestra ; Cond. by Vladi Simeonov - Sofia : Petko Gruev Staynov Foundation & Union  of Bulgarian Composers, 2005 : 1 CD (65 min. 13 sec.) : Stereo
Съдържа:  : Концертна увертюра „Балкан” в изпълнение на Софийската филхармония под диригентството на Васил Стефанов ; Симфония № 2 в изпълнение на Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Влади Симеонов.

Концертна увертюра „Балкан” :
Времетраене: 19’10’’
Състав на оркестъра: 3 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb, Tb.; Timp., Tam-tam; Organo; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, ноем. 1936. Държавна филхармония при Народната опера, дир. Цанко Цанков.
Пратитура: С., Наука и изкуство, 1970.
Симфония № 2 в до минор :
Времетраене: 45’
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg. 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trb. mil., Trgl., Ptti, G. C., Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 4 окт. 1949, Софийска държавна филхармония, дир. Саша Попов.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1953.

Търговска мрежа и библиотеки Инв. № Fd-JCD-2/002/05
< предишна | 1 2 | следваща >