Автобиографични бележки и жизнен път Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа автобиографични бележки от различни години и документи, свързани със жизнения път на композитора

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K01_77_001_00 | преглед | заявка

Некролог от Президиума на БАН.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/01 Няма Също и А07-77_027_00 
K01_77_002_00 | преглед | заявка

Некролог от Софийската филхармония.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/02 Няма Също и А07-77_028_00 
K01_77_003_00 | преглед | заявка

Некролог от синовете, снахите, брата, сестрата и сродниците.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/03 Няма направено копие Също и А07-77_029_00 
K01_77_004_00 | преглед | заявка

Некролог от Комитета за култура.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/04 Няма направено копие Също и А07-77_030_00 
K01_77_005_00 | преглед | заявка

Некролог от Дирекция “Музикално изкуство”.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/05 Няма направено копие Също и А07-77_031_00 
K01_77_006_00 | преглед | заявка

Некролог от Държавно издателство “Музика”.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/06 Няма направено копие Също и А07-77_032_00 
K01_77_007_00 | преглед | заявка

Некролог от Центъра за художествена самодейност.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/07 Няма направено копие Също и А07-77_033_00 
K01_77_008_00 | преглед | заявка

Некролог от Управителния съвет на СБК.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

 

БАН,Централен научен архив 151/08/08 Няма направено копие Също и А07-77_034_00 
K01_77_009_00 | преглед | заявка

Некролог от Института за музикознание при БАН.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/09 Няма направено копие Също и А07-77_035_00 
забележка
K01_77_010_00 | преглед | заявка

Некролог от Обединението за изкуствознание при БАН.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело.

БАН,Централен научен архив 151/08/10 Няма направено копие Също и А07-77_036_00 
< предишна | 1 2 3 | следваща >