Автобиографични бележки и жизнен път Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа автобиографични бележки от различни години и документи, свързани със жизнения път на композитора

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K01_77_011_00 | преглед | заявка

Некролог от ГK на БКП и ГНС Казанлък.
Печатно. - 1с.

Некрологът съобщава за смъртта на Петко Стайнов на 25 юни 1977 г след продължително боледуване и припомня за жизнения му път и творческото му дело

БАН,Централен научен архив 151/08/11 Няма направено копие Също и А07-77_037_00 
K01_NN_001_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за композитора Петко Стайнов. (Б.а., б.д., б.м.)
Моливен ръкопис. – 4с.

Моливният ръкопис е от ръката на Стефанка Стайнова, съпруга на П.Стайнов.

Датата на завръщането в България е поправена на 1924 г. без да е четливо какво е било записано първоначално.

Исторически музей Няма
< предишна | 1 2 3 | следваща >