Трудова и професионална кариера Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани с възлаганите на Петко Стайнов официални функции и длъжности и професионалната му реализация

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K02_59_001_00 | преглед | заявка

Удостоверение на Петко Стайнов за учителствуването му в училището за слепи деца "Г. Димитров". 03.07.1959,
Варна.
Формуляр. -  4с.

Удостоверение обр.30, указващо учителствуване през периода 15.09.34 - 23.09.41г.

БАН, Централен научен архив Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
K02_59_002_00 | преглед | заявка

Удостоверение на Петко Стайнов за учителствуването му в училището за слепи деца "Г. Димитров". 03.07.1959,
Варна.
Формуляр. -  4с.

Удостоверение обр.30, указващо учителствуване през периода 15.09.34 - 23.09.41г.

БАН, Централен научен архив Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
K02_59_002_00 | преглед | заявка

Удостоверение на Петко Стайнов за учителствуването му в училището за слепи деца "Г.Димитров". 03.07.1959,
Варна.
Машинопшс. - 1с.

Удостоверение със свободен текст, указващо учителствуване през периода 15.09.34 - 23.09.41г.

БАН, Централен научен архив Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
K02_59_003_00 | преглед | заявка

Придружително писмо на удостоверението на Петко Стайнов за учителствуването му в училището за слепи деца. 03.07.1959, Варна.
Машинопис.  - 1с.

-

БАН, Централен научен архив Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
K02_59_004_00 | преглед | заявка

Удостоверение обр.30. на Петко Стайнов за заемана длъжност  директор на Софийската народна опера. 14.07.1959,
София.
Формуляр. - 4с

Удостоверява се, че Петко Стайнов е бил директор на Софийската народна опера в периода 24.09.41 - 01.10.44 г.

БАН,Централен научен архив 151/03 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
K02_59_005_00 | преглед | заявка

Служебен личен формуляр на Петко Груев Стайнов.
София, 00.11.1959.
Машинописно попълнен формуляр. Оригинал. – 4с.

Подписан с факсимилния печат на Петко Стайнов.
Разбира се, че е продължил да работи в МК по съвместителство до 1953 г
.
 

БАН, Централен научен архив 1с/Ор39-73/ 110 и 111 - Регистрирано и като L08_59_013_00 
K02_60_002_00 | преглед | заявка

Служебен личен формуляр на Петко Груев Стайнов, който се попълва саморъчно от лицето при подписване на акта за встъпване в длъжност.
София, 16.01.1960.
Ръкописно попълнен формуляр. Оригинал. – 4с
.
Със снимка на Петко Стайнов.

Попълнен с непознат почерк – вероятно на служебно лице.
Подписан с факсимилния печат на Петко Стайнов.
Отбелязано е, че от 1946 до 1948 г. е работил като съветник в министерството на информацията.

БАН, Централен научен архив 1с/Ор39/-73-108и109 - Регистрирано и като L08_60_003_00 
K02_66_001_00 | преглед | заявка

[Характеристика] на академик Петко Стайнов, директор на Института по музикознание при БАН.
Б.д. [След 1966], Б.м. [София]
Машинопис. Оригинал. - 2с

Съставена от комисия:
1. чл.кор. Ат. Стойков, директор на НОИ – носи подписа му;
2. ст.н.с. Н. Инджева – не е подписана.
Не е отбелязано предназначението на материала.

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/120-121 - Регистрирано и като  
K02_66_002_00 | преглед | заявка

Указ № 940/21.ХІІ.1966 г. на Президиума на Народното събрание за удостояване на „акад. Петко Груев Стайнов със звание „Герой на социалистическия труд” по случай 70-годишнината от рождението му и за неговите големи заслуги за развитието  на българската музикална култура.”.
София, 21.ХІІ.1966 г.
Машинопис. Препис. - 1с

Указът е подписан от:
Председател на Президиума на Народното събрание: Георги Трайков;
Секретар на Президиума на Народното събрание: Минчо Минчев.

 

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/127 - Регистрирано и като L08_66_003_00 
забележка
K02_71_001_01 | преглед | заявка

Характеристика на академик Петко Груев  Стайнов, директор на Института по музика при БАН. 
Б.д. [1971]  Б.м. [София]
Машинопис. Оригинал. - 2с.

Характеристиката е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/128-129 - Регистрирата и като L08_71_003_00 
< предишна | 1 2 3 | следваща >