Трудова и професионална кариера Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани с възлаганите на Петко Стайнов официални функции и длъжности и професионалната му реализация

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K02_73_001_01 | преглед | заявка

Заповед № 1348 за освобождаване на акад. Петко Груев Стайнов като член на Президиума на БАН. 08.05.1973, София.
Машинопис - препис. - 1с.

Заповедта е издадена въз основа на решение на Общото събрание на БАН от 05.05.1973.

БАН,Централен научен архив 151/06 -
K02_73_001_02 | преглед | заявка

Заповед № 1348 на Председателя на БАН за освобождаване  на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика  като член на Президиума на БАН.
София, 08.05.1973.
Машинопис. Втори екз. – 1с.

Освобождаването на ПС като чле на Президиума на БАН е в изпълниние решение на Общото събрание. Отбелязано е, че той остава директор на Института за музика със заплата от 534,40 лв.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/04 -
< предишна | 1 2 3 | следваща >